MiastoPowiat i gminaWiadomości

Stabilne zatrudnienie w Powiecie Mieleckim. Starosta Zbigniew Tymuła podpisał ważną umowę

Reklama

Powiat Mielecki zawarł umowę w ramach programu „Stabilne zatrudnienie” – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.

W ramach umowy Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie bliskiej 53 tys. zł. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania m.in. wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, szkoleń osób niepełnosprawnych.

Działania aktywizacyjne na terenie Powiatu Mieleckiego rozpoczną się od Powiatowego Zespołu Placówek Szklono-Wychowawczych. Tu zostaną wyposażone trzy stanowiska pracy: pomoc administracyjna, rzemieślnik i woźny.

Celem programu „STABILNE ZATRUDNIENIE jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Reklama

Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia.

Reklama

Zobacz także

Back to top button