MultimediaPowiat i gminaSliderWiadomości

Statuetki „Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec 2014” przyznane [FOTO]

8 marca w Gminie Mielec odbyła się gala z okazji Dnia Kobiet podczas, której przyznano po raz piąty statuetki „Wyjątkowa Kobieta”. Kapituła konkursu wręczyła wyróżniła 6 kobiet Gminy Mielec za rok 2014. Dekoracji dokonywał m.in. wójt Gmin Mielec Józef Piątek:

 

– Bardzo miło było mi wręczać wyróżnienia dla Kobiet, które w pełni na to zasłuży. Jako DSC_0158samorząd w wspólnie z SOKiS przyznajemy dodatkowe wyróżnienie wg. przyjętego kryterium Kobietom, które w sposób szczególny pracują na rzecz Gminy Mielec – komentował wójt.

 

– Być Kobietą to wielkie powołanie. To ona jest Sanktuarium Życia jak pięknie określiła to Pani prof. Wanda Półtawska. Każdą z Was Drogie Panie, przez to czyni to wyjątkową. Każdej również należą się podziękowanie z tytułu pełnienia roli kobiety-matki, kobiety małżonki, kobiety córki i siostry – dodał wójt.

 

 

Podczas Gminnego Spotkania z okazji Dnia Kobiet w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie wręczono statuetki, kwiaty, dyplomy o raz upominki. Dekoracji wspólnie z włodarzem gminy dokonali członkowie kapituły w składzie: Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy, Tomasz Ortyl – kierownik referatu inwestycji i zarządzania mieniem komunalnym, Bogdan Cygan – sołtys Książnic i Jakub Cena – starszy specjalista ds. promocji. Nagrody specjalne ponadto wręczył ze strony Starostwa Powiatu Mieleckiego – Waldemar Barnaś – członek zarządu. W roku 2015 wyróżnienia przyznano w 6 kategoriach:

DSC_0157Pani Zdzisława Zając z Podleszan w kategorii – Kobieta przedsiębiorcza – za niezwykłe zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości i osiągnięte sukcesy w działalności gospodarczej

Pani Alina Pogoda w kategorii – Oświata i wychowanie – za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy oświatowej

 

 

Pani Daniela Pietryka w kategorii – Kultura – za niezwykłe zaangażowanie w pracę twórczą i osiągnięte sukcesy na niwie artystyczDSC_0155nej

i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży

 

Pani Elżbieta Węgrzyn w kategorii – Działalność społeczna – za niezwykłe zaangażowanie w działalność społeczną

 

 

Pani Dorota Dąbrowska z Chorzelowa w kategorii – Gospodyni roku 2014 – za niezwykłDSC_0161e zaangażowanie w działalność społeczną w środowisku kobiet oraz przekazywanie doświadczeń młodemu pokoleniu

 

Pani Klaudia Hul kategorii – Sport – za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie sportu

 

 

Zaskoczenie wyróżnieniem nie kryła Pani Elżbieta Węgrzyn, która tytuł ten otrzymał po raz drugi: Bardzo się cieszę, że nasza działalność społeczna została doceniona. Jest nagroda nie tylko za mój wkład pracy, ale oczywiście wszystkich pań działających w Stowarzyszeniu Nowoczesnych Pań w Książnicach – komentowała laureatka.

DSC_0149

Jak mówiła współorganizatorka wydarzenia – Dorota Kieraś –Jędrychowska – dyrektor SOKiS, że dalej będą chcieli wyróżniać kobiet z Gminy Mielec, które cały rok działają na rzecz tego środowiska. Spotkanie Kobiet Gminy Mielec uatrakcyjnione było występem Zespół Pieśni Tańca „Chorzelowiacy” prowadzony przez Bożenę Telaga. Zespół w odsłonie kabaretowej zaskoczył swoją wszechstronnością bawiąc do końca wieczoru uczestników. Gminnego Spotkania z okazji Dnia Kobiet

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Kobieta przedsiębiorcza , to kategoria w której zostają docenione kobiety za niezwykłe zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości i osiągnięte sukcesy w działalności gospodarczej

Tytuł kobiety przedsiębiorczej otrzymuje Pani Zdzisława Zając z Podleszan.

Pani Zdzisława Zając wraz z mężem Mirosławem prowadzi Zakład Mięsny, który działa od 1992roku. Wyrób wędliny pochodzi przede wszystkim z własnego uboju, czemu służy w pełni zmechanizowane 50 hektarowe gospodarstwo rolne. Państwo Zającowie w swojej firmie zatrudniają ponad 20 osób. W prowadzeniu firmy pomaga także córka Agnieszka z mężem Piotrem. Córka Maria wraz z mężem prowadzi restaurację Te Quiero w Mielcu. Najmłodsza córka studiuje psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Pani Zdzisława jest szczęśliwa babcią dwóch wnuczek i dwóch wnuków.

 

 

Kategoria: Oświata i wychowanie, kategoria w której docenione zostają panie za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy oświatowej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.

W 2015roku nagrodę Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec otrzymuje Alina Pogoda

z Rydzowa.

Pani Alina Pogoda jest rodowitą mieszkanką Rydzowa. Od 1989 roku związana jest ze Szkoła Podstawową w Rydzowie, w której początkowo pracowała w oddziale przedszkolnym, wprowadzając najmłodszych uczniów w arkana szkolnej wiedzy. Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III oraz dyplomowanym logopedą. W czasie od września 2013 roku do czerwca 2014 roku pełniła powierzone jej obowiązki Dyrektora Szkoły.Od początku swojej pracy zawodowej poświęcała czas uzdolnionym muzycznie i artystycznie uczniom, aktywnie współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. Dzieci rozwijające swoje talenty pod jej czujnym okiem niejednokrotnie zdobywały główne nagrody i wyróżnienia w konkursach, nie tylko na szczeblu gminnym, ale również regionalnym i wojewódzkim. Na stałe wspiera i motywuje najbliższe środowisko, szczególnie rodziców uczniów do podejmowania działań na rzecz promowania Szkoły i wspólnoty lokalnej. Stąd też liczne spotkania z okazji Dnia Seniora, Dnia Matki, oraz festyny i inne imprezy integrujące mieszkańców okolicznych miejscowości, w ramach których pieczę nad częścią artystyczną sprawowała pani Alina.

Pani Alina Pogoda w swoich działaniach wytrwale dąży również do wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży napotykających na trudności w nauce, otaczając ich szczególną troską. Nie szczędziła czasu na organizowanie zajęć logopedyczno-wyrównawczych, dzięki którym uczniowie mogli poprawić swoje wyniki w nauce.

 

Kategorii: Kultura, w tej kategorii brano pod uwagę kobiety za niezwykłe zaangażowane w pracę twórczą i osiągnięte sukcesy na niwie artystycznej

W piątej edycji nagrody Wyjątkową Kobietą Gminy Mielec zostaje Daniela Pietryka

z Chorzelowa.

Pani Daniela Pietryka mieszka w Chorzelowie. Z wykształcenia jest ekonomistą. Jej przygoda z plastyką rozpoczęła się w Przedsiębiorstwie” Miejski Handel Detaliczny, gdzie pracowała jako wystawiennik i zajmowała się aranżacją wystaw, malowaniem banerów, wystrojem sklepów. To zajecie nakłoniło ja do ukończenia kursu dekoratorów, po którym zdobyła uprawnienia do prowadzenia pracowni dekoratorskiej. Malarstwem zajęła się w 2005 roku, kiedy to spod jej pędzla wyszła pierwsza kopia Vincenta van Gogha, jednego z największych postimpresjonistów. Obok van Gogha kopiowała również Moneta, Cezanne’a oraz wielu innych wybitnych malarzy. Jednak jej potrzeba malarstwa ewoluuje w kierunku malowania natury. Pani Daniela Pietryka jest członkiem Klubu Środowisk Twórczych. Wielokrotnie brała udział w wystawach indywidualnych oraz zbiorowych m.in. w Chorzelowie, Przecławiu, Mielcu, Rzeszowie.

 

Kategoria: Gospodyni roku to kategoria w której wyróżniono kobiety za niezwykłe zaangażowanie w działalność społeczna w środowisku kobiet oraz przekazywanie doświadczeń młodemu pokoleniu

Gospodynią Roku zostaje Dorota Dąbrowska z Chorzelowa.

Pani Dorota Dąbrowska z Chorzelowa od 10 lat wraz z mężem Mariuszem prowadzi 3 hektarowe gospodarstwo. Od 10 lat jest również członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Chorzelowie. Dzięki jest wielkiemu zaangażowaniu chorzelowskie koło bierze udział w wielu imprezach związanych z przekazywaniem tradycji kulturowych i dzieleniem się doświadczeniem z młodym pokoleniem. M.in. są to Dożynki Gminne, powiatowe, Festiwal Przedsiębiorczości i Folkloru, Konkurs Wieńca Dożynkowego, Jarmark Podkarpacki, na których prezentowane są tradycyjne potrawy regionalne oraz rękodzieło ludowe. Pani Dorota była członkinią Inicjatywy społecznej Starej Wsi, której celem było odtworzenie rowu odwadniającego gospodarstwa i pola uprawne w przysiółku Stara wieś w Chorzelowie. Pani Dorota ma trzech synów w wieku 18,16 i 10 lat.

Kategoria : działalność społeczna, to kategoria za szczególnie zaangażowanych w działalność społeczną w naszej gminie

Wyjątkową Kobietą w kategorii działalność społeczna zostaje Pani Elżbieta Węgrzyn

z Książnic.

Pani Elżbieta Węgrzyn jest jedną z założycielek i pierwszą prezes Stowarzyszenia „Nowoczesnych Pań w Książnicach” , które działa od 2011 roku. Niezwykłe zaangażowanie latach inicjatywy dla dobra kobiet. Organizatorka kursów i szkoleń dotyczących zdrowego żywienia, mikroprzedsiębiorczości , zdrowia kobiet. Zainicjowała wykonywanie palmy wielkanocnej przez panie ze stowarzyszenia . Organizuje wiele różnych form rekreacyjno- integracyjnych dla członkiń i ich rodzin: Andrzejki, ostatki i inne. Nie zapomina o dzieciach i seniorach . W latach 2012-2013 była realizatorką ” Pożytecznych wakacji i ferii” na które organizacja otrzymywała granty z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu. Dzieci ze wsi miały szansę uczestniczyć podczas wakacji letnich i ferii zimowych w dobrze zorganizowanym wypoczynku połączonym z działaniami pożytecznymi na rzecz społeczności lokalnej. Dla starszych mieszkańców organizuje corocznie dzień seniora .

Aby uhonorować  starsze panie z KGW zorganizowała w 2012 roku 60- lecie tej kobiecej organizacji, której idee przejęło nowe stowarzyszenie.

Pani Ela jest zaradna i otwarta na współpracę z ośrodkiem Kultury w Chorzelowie. Chętnie współpracuje z innymi organizacjami we wsi do wzorcowej można zaliczyć współpracę z OSP Książnice.

 

 

 

Kategoria: Sport , to kategoria w której nagradzane są kobiety za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie sportu

Nagrodę otrzymuje Klaudia Hul z Podleszan.

Pani Klaudia Hul ma 20 lat, jest uczennicą 4 klasy technikum gastronomicznego, od zerówki uczęszczała na zajęcia karate, które stały się jej pasją i celem w życiu. Jej największym osiągnieciem jest bycie w kadrze Polski  a największym sukcesem był start na Mistrzostwach Europy w Rumuni, gdzie zajęła 5 miejsce, poza tym jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski i zawodów międzynarodowych. Od 2 lat jest instruktorem samoobrony, stara się próbować różnych sztuk walki, sportów, jak na przykład jiu-jitsu czy krav maga,prowadzisz zajęcia z aerokickboxingu w Joy Fitness Club, prowadzi zajęcia karate z dziećmi 5-6 letnim

w Szkole Medycznej w Mielcu. Pani Klaudia planuje starty na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Południowej. Na razie startuje w kategorii U22. Zamierza niedługo startować w seniorach w kategorii open. Jej głównym celem i marzeniem jest start w Mistrzostwach Świata w Japonii.

 

 Pokaż więcej

Zobacz Również

Redakcja serwisu CzyliWiesz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Jednocześnie informujemy, że komentarze wulgarne oraz wyrażające groźby będą usuwane.
Ładowanie komentarzy Facebooka ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zamknij

Wykryto Adblocka

Wspieraj nas, wyłącz blokowanie reklam