MiastoPowiat i gminaWiadomości

Sukcesy „Elektryka” w zakresie realizacji zagranicznych projektów ERASMUS+ i PO WER

Reklama

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu podsumował wieloletnie działania w zakresie międzynarodowej współpracy w celu realizacji zagranicznych praktyk zawodowych w Niemczech dla zawodów gastronomicznych i hotelarskich.

Na początku 2014 r. dyrektor Zespołu Szkół w Mielcu Zbigniew Witek podjął starania o znalezienie partnera w Niemczech w celu realizacji praktyk zagranicznych dla uczniów ZS. Podjęto współpracę z firmą Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, reprezentowaną przez prezes zarządu Panią Christę Müller, a dyrektor ZS zwiedził obiekty należące do firmy, która przyjmuje u siebie uczniów podczas ich pobytu w Turyngii. Następnie dyrektor ZS, we współpracy z niemieckim partnerem złożył wniosek o realizację projektu. Starania te powiodły się i wniosek o realizację projektu został zaakceptowany. Był to program ERASMUS+, akcja kluczowa KA1 – Mobilność edukacyjna, typ akcji KA102-Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany był w okresie od 01.11.2014 do 31.10.2016 r. i zakładał udział dwóch 16-osobowych grup młodzieży Zespołu Szkół na miesięcznych praktykach w hotelach i restauracjach w Niemczech. Pierwsza grupa techników hotelarstwa oraz techników żywienia i usług gastronomicznych odbyła te praktyki w roku szkolnym 2014/2015. Druga grupa wyjechała na miesięczne praktyki w roku szkolnym 2015/2016. Po sukcesie i zakończeniu realizacji powyższego przedsięwzięcia, dyrektor ZS we współpracy z tym samym niemieckim partnerem złożył wniosek o realizację kolejnego projektu dla uczniów ZS tych samych kierunków kształcenia. Również tym razem wniosek został pozytywnie oceniony, a realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach ERASMUS+.

Projekt rozpoczął się 01.09.2016 r. i zakładał okres realizacji do 31.05.2018 r. Program przewidywał również wyjazd na miesięczne praktyki dwóch 14-osobowych grup uczniów z powyższych kierunków kształcenia. Pierwsza grupa odbyła staże w roku szkolnym 2016/2017, a druga w roku szkolnym 2017/2018.

Reklama

Uczestnictwo w obydwu projektach było całkowicie nieodpłatne dzięki wsparciu środków europejskich w ramach programu ERASMUS+. Szkoła zapewniła uczestnikom wszystko, co było konieczne do realizacji tego przedsięwzięcia- koszty podróży, ubezpieczenia, pobytu na stażu i kieszonkowe.

Dzięki odbyciu czterotygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech uczniowie poznali europejskie warunki i kulturę pracy oraz nabyli nowe doświadczenia zawodowe w międzynarodowym środowisku pracy. Poza tym pogłębili wiedzę teoretyczną uzyskaną w szkole. Po powrocie uczestnicy wykazali duże zadowolenie z pobytu i bardzo wysoko ocenili odbyte praktyki zawodowe w Niemczech. Partnerska strona niemiecka również doceniła zaangażowanie naszych uczniów, czego efektem są bardzo wysokie oceny za odbyty tam staż.

Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Witek pragnie nadal kontynuować realizację podobnych projektów, które umożliwią młodzieży ZS odbywanie praktyk w Niemczech, dlatego w dniach 06.-09.11.2017 r. koordynator projektów i opiekun grup Paweł Rzeźnik oraz opiekun Paweł Kolb odbyli wizytę służbową w Niemczech w celu opracowania założeń do nowego projektu. Nowy projekt praktyk ERASMUS+ 2018 zostanie złożony przez szkołę w lutym 2018 r. i przewiduje pobyt dwóch 14-osobowych grup uczniów na praktykach miesięcznych w Niemczech (2018 i 2019 r.).

Zrealizowane projekty obejmowały łączne wsparcie na miesięczne praktyki w Niemczech dla 60 uczniów pobierających naukę na kierunkach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Inicjatorem realizacji obu programów był dyrektor ZS Zbigniew Witek, a koordynatorem realizacji nauczyciel Paweł Rzeźnik.

Reklama

Paweł Rzeźnik

Reklama

Zobacz także

Back to top button