MiastoWiadomości

Światowy Dzień Zespołu Downa w PZPSW w Mielcu

Reklama

W sobotę, 17 marca Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu przyjmował szczególnych gości. Były nimi dzieci z zespołem Downa, ich rodzice, rodzeństwo i przyjaciele.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych: pani Maria Napieracz – wicestarosta Powiatu Mieleckiego, pani Beata Kardyś – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pan Wacław Nelec – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pan Robert Kośla – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mielcu. Gości przywitała dyrektor PZPSW pani Elżbieta Wyparło.

Organizatorzy, którymi byli: PZPSW, działająca w nim Rada Rodziców oraz „Stowarzyszenie DLA WAS” jak co roku zapewnili przybyłym wiele atrakcji. Podczas części oficjalnej uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Co daję mojemu społeczeństwu?” związaną z tegorocznym hasłem ŚDZD oraz film, pokazujący przykładowe metody terapii i pracy z uczniami z trisomią stosowane w placówce.

Dowodem  artystycznych uzdolnień wychowanków był występ do piosenki „Cyrk”, nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami. Następnie zgromadzeni wysłuchali osobistej historii rodziców Agnieszki, uczennicy Ośrodka, która dostarczyła wszystkim wyjątkowych emocji i wzruszeń.

Reklama

Po zakończeniu części oficjalnej goście w różnym wieku wzięli udział w warsztatach artystycznych, kulinarnych i technicznych, zajęciach wspomagających rozwój, zabawach i grach ruchowych. Mimo mroźnej, zimowej aury za oknem, wśród uczestników, jak co roku, panowała wiosenna, pogodna, serdeczna atmosfera. Rodzice i opiekunowie mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami pracującymi na co dzień z niepełnosprawnymi uczniami w Ośrodku oraz porozmawiać z zaproszonymi przedstawicielami instytucji. Mieli szansę wymiany doświadczeń, podzielenia się przeżyciami i praktycznymi radami. Spotkanie było także okazją do poruszenia ważnych aspektów funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

Reklama

Zobacz także

Back to top button