MiastoSliderWażne informacjeWiadomości

Szansa do dofinansowanie OZE dla setek mieszkańców Mielca

Reklama

Na początku bieżącego miesiąca został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach jednego z tzw. projektów parasolowych dotyczących montażu kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła lub pieców na biomasę w budynkach mieszkalnych.

Pierwsze sygnały dotyczące możliwości realizacji tego typu projektów pojawiły się jeszcze w zeszłym roku. Miasto bardzo aktywnie zaangażowało się w ich przygotowanie. Pracownicy magistratu uczestniczyli we wszystkich spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

W styczniu 2016 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Mielca zorganizowane zostały pierwsze spotkania z włodarzami wszystkich gmin powiatu mieleckiego. Prezydent zaproponował wspólną organizację projektu, w której miasto wzięłoby na siebie odpowiedzialność za przygotowanie dokumentów przetargowych i przeprowadzenie postępowania. Wykonawca wybrany w ramach tego postępowania miałby za zadanie m.in. organizację spotkań informacyjnych, przeprowadzenie weryfikacji technicznych w poszczególnych lokalizacjach zgłoszonych do projektu oraz opracowanie koncepcji technicznej dla każdej z gmin.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko wszyscy mieszkańcy powiatu mieliby taką samą cenę za wykonanie weryfikacji technicznej, ale również gminy w których jest mniejsza ilość osób zainteresowanych udziałem w projekcie swobodnie mogłyby zawiązywać partnerstwa, aby wspólnie aplikować o środki.

Reklama

Proponowane przez władze miasta Mielca rozwiązanie początkowo spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, lecz w trakcie prac nad zapisami dokumentów dotyczących ogłoszenia przetargu, kolejne gminy rezygnowały z uczestnictwa w porozumieniu i zdecydowały się na  samodzielne zlecenia opracowania dokumentacji i zawiązywanie mniejszych partnerstw.

Większe zaangażowanie i rzetelność

Magistrat w ramach przetargu nieograniczonego wyłonił firmę, która nie tylko wykonuje dokumentację i weryfikację techniczną, ale będzie również odpowiedzialna za przygotowanie zapisów w ramach przetargu na wybór wykonawcy, który dostarczy i zamontuje instalacje odnawialnych źródeł energii oraz będzie prowadziła nadzór inwestorski. Dzięki odpowiedniemu sformułowaniu wymagań w przetargu udało się uzyskać bardzo niską cenę jednostkową za wykonanie weryfikacji technicznej dla danej lokalizacji tj. 12,30 zł brutto. Ponadto zlecenie ww. zadań jednej firmie gwarantuje większe zaangażowanie i rzetelność – firma nie tylko zaprojektuje poszczególne instalacje, ale weźmie odpowiedzialność za przeprowadzone weryfikacje techniczne na etapie wykonawstwa i pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Nabór deklaracji do udziału w Projekcie w mieście trwał od 9 do 23 stycznia br.. W trakcie naboru mieszkańców pojawiło się wiele sytuacji, które wymagały elastyczności i szybkiego działania.  Zespół Zadaniowy powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Mielca cały czas był do dyspozycji mieszkańców. Pracownicy Biura Pozyskiwania Funduszy na bieżąco starali się odpowiadać na zgłaszane wątpliwości zarówno telefonicznie, e-mailowo, jak i osobiście.

Reklama

Przed nami oczekiwanie na ocenę wniosku o dofinansowanie, najprawdopodobniej we wrześniu będą znane wyniki konkursu. Jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie, to już
w przyszłym roku niemal 590 instalacji zostanie zamontowane w gospodarstwach domowych na terenie miasta, a setki mielczan realnie i bezpośrednio odczuje pomoc ze środków UE oraz przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Reklama

Zobacz także

Back to top button