Uwaga! Głośna próba systemów alarmowych

Miasto

GŁOŚNA PRÓBA URUCHOMIENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

W ramach treningu w dniu 26 października 2017 r. o godz. 13:00 i 13:15 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie powiatu. W trakcie…
Miasto

Kolejne głośne próby systemów alarmowych

W dniach 6 – 8 czerwca br. w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE – SAREX 17/I”, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba…
Wiadomości

Uwaga! Głośna próba systemów alarmowych

Trening powiatowego systemu wykrywania i alarmowania organizowany w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego ,,Reagowanie na zagrożenia CBRN” (zagrożenia chemiczno-biologiczno-radiologiczne) pod kryptonimem ,,EDEN” zostanie przeprowadzany we…

Zamknij