Biznes i inwestycjeMiastoPowiat i gminaWiadomości

Termomodernizacja SP2 dobiegła końca

Reklama

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Kościuszki w Mielcu, to jedna z największych inwestycji, którą zrealizowano w bieżącym roku.

Budynek popularnej „szkoły pod zegarem” zaliczany jest do jednego z bardziej wiekowych w naszym mieście. Do tej pory funkcjonował bez własnej kotłowni, a ciepło do jego ogrzewania dostarczano poprzez znajdujący się w pobliżu gmach I Liceum Ogólnokształcącego mieszczący się przy ulicy Jędrusiów.

Pod żadnym względem nie było to dobre rozwiązanie i dlatego zapadła decyzja o poddaniu całego budynku SP 2 termomodernizacji, która uniezależni szkołę od dostaw energii z budynku I LO, a przede wszystkim dzięki szerokiemu zakresowi przewidywanych prac pozwoli na oszczędności energii i jej optymalne wykorzystanie w dystrybucji ciepła pochodzącego z własnej kotłowni.

Inwestycja została zaplanowana w budżecie miasta na lata 2016 i 2017 jako „Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2”. Bardzo nowatorski projekt został złożony do dofinansowania w ramach osi priorytetowej.

Reklama

„Czysta energia – Modernizacja energetyczna budynków” (RPO WP na lata 2014-2020). Skorzystano z bardzo korzystnych warunków finansowych. Łączny koszt realizacji projektu to około 2 mln 778 tys. zł. Koszty kwalifikowane to około 1 981 tys. zł. Dofinansowanie ma wynieść łącznie około 1 mln 619 tys. zł.

Pierwszy etap modernizacji, który kosztował 750 tys. 650 zł zrealizowała Firma Budowlano-Instalacyjna GRO-BUD. Zakres prac objął wydzielenie kotłowni w pomieszczeniu dawnej sali lekcyjnej na parterze przylegającym do ściany zewnętrznej i wyposażenie jej w kocioł gazowy i dwie pompy ciepła woda-powietrze oraz gruntowny remont instalacji wentylacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania.

W pierwszym etapie inwestycji, który kosztował ponad 750 tys. zł w pomieszczeniu dawnej sali lekcyjnej powstała kotłownia wyposażona w kocioł gazowy i dwie pompy ciepła woda-powietrze. Koszt kotłowni zamknął się kwotą 898 650 zł. Gruntownemu remontowi poddano także instalację wentylacyjną, gazową i centralnego ogrzewania.

Drugi etap prac polegał na kompleksowym dociepleniu ścian budynku i wykonaniu nowej elewacji. Wymieniono także okna, drzwi i podłogi. Remontowi poddano m.in. ściany klas i korytarzy, szatnie klatki schodowe oraz oświetlenie.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button