Powiat i gminaWiadomości

Tradycji stało się zadość

Reklama

Na środowej (28.06) sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Józefowi Rybińskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.

Zanim radni podjęli tę decyzję, burmistrz przedstawił wykonanie ubiegłorocznego budżetu. – Ocenialiśmy już dużo lepsze budżety, jeśli chodzi o strukturę wydatków, o inwestycje. To co nas wyróżniało to pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych. W 2016 r. takich możliwości nie mieliśmy. To odbiło się na wydatkach inwestycyjnych i remontowych. Ich wskaźnik wynosił niespełna 11 procent, a w przeszłości mieliśmy nawet około 30 procent. Tradycyjnie po stronie wydatków dominują te na oświatę i pomoc społeczną. Jeśli chodzi o poprawność wykonania budżetu, to jestem zadowolony, bo opinie RIO i komisji Rady Miejskiej są pozytywne – powiedział burmistrz Józef Rybiński.

Jak zatem przedstawia się wykonanie budżetu? Dochody wyniosły 55,53 mln zł, a wydatki 53,5 mln zł. Po stronie dochodów ponad 42 % stanowiły subwencje – 23,4 mln zł, 35,4 % to dotacje celowe i środki zewnętrzne (19,63 mln zł), a dochody własne 20,75 %, czyli 11,52 mln zł, z czego 5,9 mln zł to dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, 1,9 mln zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych i 0,99 mln zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych.

Po stronie wydatków na pierwszym miejscu tradycyjnie znajduje się oświata. Wydatki na edukację w 2016 r. wyniosły 20,88 mln zł (39%). Kolejna pozycja to pomoc społeczna 18,79 mln zł (35,1%), gdzie nastąpił 9-cio milionowy wzrost, głównie za sprawą rozliczeń rządowego programu Rodzina 500+. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 3,76 mln zł, a transport 3,2 mln zł. Zsumowana kwota wydatków na inwestycje i remonty wyniosła 5,66 mln zł. W ubiegłym roku gmina spłaciła 1,13 mln zł kredytów, a zadłużenie na koniec 2016 r. wyniosło 3,17 mln zł.

Reklama

Regionalna Izba Obrachunkowa i komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2016 rok. Uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy, a także w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, radni przyjęli jednomyślnie. Po udzielonym absolutorium burmistrz podziękował radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za dotychczasową współpracę.

Reklama

Zobacz także

Back to top button