MiastoPowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Trzeba usunąć z drogi martwe zwierzę. Kto powinien to zrobić?

Reklama

Zdarza się, że do naszej redakcji docierają informacje o martwych zwierzętach, które leżą przy drogach. Czytelnicy pytają nas wówczas, kto jest odpowiedzialny za ich usunięcie.

Okazuje się, że możliwości jest kilka. Gminy mają zapewniać usuwanie, transport i utylizację zwłok zwierząt domowych, takich jak psy czy koty, tylko w przypadku gdy ich właściciel nie jest znany lub są to zwierzęta bezdomne. Gdy właściciel jest znany, to on odpowiada za wyżej wymienione czynności.

Pamiętać należy, że za porządek na drogach odpowiadają ich zarządcy, czyli Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zarządca województwa, powiatu lub wójt, burmistrz, prezydent miasta. Podmiotem uprawnionym do wydania poleceń uprzątnięcia przeszkody utrudniającej ruch jest policja.

Problem pojawia się jednak, gdy na drogach znajduje się martwe, dzikie zwierzę takie jak np. lis. Brak jest bowiem wyraźnych przepisów określających zasady postępowania oraz podmioty odpowiedzialne za usuwanie dzikich zwierząt z dróg publicznych.

Reklama

W myśl litery prawa, właścicielem zwierzyny dzikiej jest Skarb Państwa. Teoretycznie więc to Ministerstwo Środowiska jest odpowiedzialne za martwe zwierzęta dzikie. W praktyce jednak często to  zarządcy dróg i gminy zajmują się ich usuwaniem, transportem i utylizacją.

Reklama

Zobacz także

Back to top button