EdukacjaKalendariumPowiat i gminaSportWiadomości

Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy Tuszów Narodowy

Reklama


REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGOPUCHAR WÓJTA GMINY TUSZÓW NARODOWY dla dzieci, młodzieży i dorosłych

I. Organizator: 

– Gminny Ośrodek Kultury w Grochowem, 

– Rada Gminna Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Tuszowie 

Reklama

Narodowym. 

II. Cel turnieju: 

– popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

– integracja środowiska szachowego 

Reklama

– propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego 

– rywalizacja sportowa 

III. Termin i miejsce rozgrywek turnieju szachowego: 

1 grudnia 2019 roku (niedziela) godzina 14.00 

sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowem. 

IV. 1. System rozgrywek: 

– system szwajcarski 

– kojarzenie komputerowe, 

– tempo gry 10 minut dla zawodnika na rozegranie partii.

2. Uczestnictwo: 

Turniej rozegrany zostanie w grupach : · kategoria chłopców rocznik 2007 i młodsi· kategoria chłopców rocznik 2006 i starsi· kategoria dziewcząt i kobiet.· kategoria „OPEN” – zawodnicy spoza Gminy Tuszów Narodowy

3. Nagrody: 

Za zajęcie miejsc I-III w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymają dyplomy i medale. Puchary otrzymają: 

– zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów w turnieju z Gminy Tuszów 

Narodowy i zawodnik w kat. „OPEN”. 

Nagrody rzeczowe otrzymają za zajęcie I-III miejsca zawodnicy z Gminy 

Tuszów Narodowy oraz najmłodszy zawodnik turnieju. 

Nagrody wręczone zostaną w części oficjalnej po zakończeniu rozgrywek. 

V. Sędzią głównym zawodów jest inż. Zenon Chojnicki, sędzia klasy międzynarodowej 

– Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZ Szach. 

– Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego. 

– O sposobie przeprowadzenia rozgrywek decyduje sędzia główny zawodów, 

po zamknięciu list uczestników

VI. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na 

adres:e-mail:gok@gok.tuszownarodowy.pl lub telefonicznie tel.: (17) 581-77-17, podając imię i nazwisko datę urodzenia i miejscowość zamieszkania. 

Ze względu na ograniczoną liczę miejsc uczestników spoza Gminy Tuszów 

Narodowy prosi się o zgłoszenie swojego udziału do dnia 29 (piątek) listopada 2019 r. 

VI. Ustalenia końcowe: 

Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują rodzice. 

W kwestiach spornych, dotyczących poszczególnych rozgrywek głos 

decydujący ma sędzia prowadzący zawody, w sprawach organizacyjnych turnieju – 

organizator. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie turnieju. 

                                                                                      ZAPRASZAMY !

Niezbędne podpisane oświadczenie RODO

Reklama

Zobacz także

Back to top button
Zamknij
Zamknij