Powiat i gminaWiadomości

Tuszowscy lekarze pracują już 50 lat!

Reklama

28 grudnia miała miejsce noworoczna Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy,  na którą  licznie przybyli zaproszeni goście.

Wśród nich byli: senator RP Zdzisław Pupa, ks. Prałat Franciszek Dziedzic, księża  proboszczowie ks. Wiesław Konior, ks. Krzysztof Sudoł, ks. Wojciech Chochół, ks. Ryszard Wilk,  ks. Stanisław Rząd, radny powiatowy Antoni Skawiński,  dyrektor BS Mariusz Kołc, prezes GS Halina Kwiecień, kierownik poczty Stanisława Szwakop,  dr Ewa Tomecka Rzepka i dr Jerzy Rzepka, dr Elżbieta Głaz, dr Jan Głaz, komendant komisariatu policji Wiesław Kluk, dyrektorzy szkół, jednostek organizacyjnych, gminny komendant OSP, prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy.

Po powitaniu zebranych przez  przewodniczącego Rady Gminy Wójt Gminy Andrzej Głaz dokonał podsumowania działań samorządu na przestrzeni mijającego roku. Następnie zwrócił się do tuszowskich lekarzy dr Ewy Tomeckiej Rzepka  i Jerzego Rzepki z gratulacjami i podziękowaniem za 50 lat pracy na terenie gminy Tuszów Narodowy, które mijają w 2017 roku. Państwo Rzepkowie przybyli do Tuszowa Narodowego w 1967 roku i od tej daty  pracowali w Tuszowskim Ośrodku Zdrowia. To szczególna okazja do wyrażenia wdzięczności za Waszą pracę w służbie drugiemu człowiekowi – mówił wójt gminy zwracając się do wzruszonych jubilatów. Podziękowania skierował też pod adresem dr Elżbiety Głaz, która po 40 latach pracy w tym 25 lat w gabinecie stomatologicznym w Tuszowie Narodowy przeszła na emeryturę. Na tę okoliczność przygotowane i wręczone zostały  pamiątkowe ryciny.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button