MiastoPowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Tuż przed końcem roku radni zdecydują o powiatowym budżecie

Reklama

Przed nami sesja budżetowa Powiatu Mieleckiego. Obrady radnych zaplanowano na piątek, 29 grudnia, w siedzibie CKPiDN. Sesja rozpocznie się o godzinie 8:00.

Najważniejszym tematem zbliżającej się sesji będzie dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok. Poza tym radni zdecydują m.in. w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

TEMATYKA OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

Reklama

2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Reklama

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
3) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Powiatu oraz ewentualnych wniosków Komisji i radnych o proponowanych zmianach w projekcie uchwały budżetowej;
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej;
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi propozycjami zmian;
6) przegłosowanie zgłoszonych poprawek;
7) głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na lata 2018-2020”.

14. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.

15. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 

Reklama

Zobacz także

Back to top button