MiastoWiadomości

Uczniowie „Elektryka” ponownie pojadą na praktyki do Niemiec

Reklama

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego z sukcesem kontynuuje praktyki zagraniczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanego na zasadach ERASMUS+.

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. grupa 14 uczniów odbyła 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech, pracując w hotelach i restauracjach na terenie Turyngii i Hesji. Była to już trzecia z kolei grupa, która odbyła podobne praktyki u naszych zachodnich sąsiadów. I to nie koniec, ponieważ na październik 2017 r. planowany jest kolejny wyjazd. Tym razem będą to uczniowie kształcący się w zawodzie: technik hotelarstwa. Została już zakończona procedura rekrutacyjna, a przyszli praktykanci przygotowują się już do wyjazdu, biorąc udział w programie zajęć przygotowawczych.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie nieodpłatne dzięki wsparciu środków europejskich w ramach programu PO WER. Szkoła zapewnia uczestnikom wszystko, co jest konieczne do realizacji tego przedsięwzięcia – koszty podróży, ubezpieczenia i pobytu na stażu oraz kieszonkowe.

Inicjatorem tego programu jest dyrektor ZS Zbigniew Witek, a koordynatorem realizacji projektu nauczyciel języka niemieckiego Paweł Rzeźnik.

Reklama

Dyrekcja szkoły czyni również starania o praktyki zagraniczne dla uczniów z zawodów technik elektronik, technik elektryk oraz technik mechatronik. Uczniowie starający się dostać do popularnego Elektryka będą zatem mogli szlifować swoje praktyczne umiejętności u naszych zachodnich sąsiadów w Berufsschule w Elmshorn. W roku 2013 wspólnie z Berufliche Schule w Elmshorn realizowaliśmy projekt pod nazwą „Niemiecko-polska wymiana partnerska techników elektroników i elektryków”. Projekt był realizowany w ramach programu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach działania 3.4.2 POKL realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci, w ramach którego młodzież obydwu szkół uczestniczyła w 2-tygodniowych praktykach zawodowych w Mielcu i w Elmshorn. Projekt osiągnął założone cele. Przyniósł młodzieży nowe doświadczenia osobiste i zawodowe, a obydwie szkoły otworzył na dalszą współpracę. Efektem tej współpracy jest otrzymanie od szkoły z Elmshorn wyposażenia do pracowni elektrycznej i mechatronicznej. Dzięki temu szkoła podnisoła standardy kształcenia zawodowego i zyskała na poprawie wizerunku w otoczeniu. W ramach dalszej współpracy w 2016 roku gościliśmy w naszej szkole grupę młodzieży wraz z opiekunami z Elmshorn. Podczas wizyty młodzież wspólnie uczyła się i spędzała czas wolny.

We wrześniu 2017 roku w ramach kolejnego projektu odwiedzi naszą szkołę grupa nauczycieli z Niemiec, którzy będą wspólnie pracować z naszymi nauczycielami w pracowniach udostępnionych przez szkołę w Elmshorn. Liczymy na to, że nasza dalsza współpraca zaowocuje następnym projektem dla młodzieży w roku 2018. Starania o kolejny projekt czyni nauczycielka języka niemieckiego Ewa Bożek. Obecnie w prasie lokalnej w Elmshorn ukaże się przygotowany przez panią Ewę Bożek i pana Janusza Kotarbę artykuł o naszej szkole oraz współpracy z Berufliche Schule w Elmshorn. Artykuł ten opisuje charakter naszej szkoły, etapy współpracy ze szkołą w Elmshorn, dynamiczny rozwój i działalność firm w naszej Strefie Ekonomicznej, możliwości spędzania czasu wolnego w Mielcu i jego okolicach. Tak więc jest to pozytywny obraz naszej szkoły i regionu.

Kolejnym etapem współpracy europejskiej jest realizowany w naszej szkole program E-Twinning „Pełni energii! Voll von Energie!”. Jest to 6-miesięczny projekt prowadzony przez Lycée professionnel Auguste Bartholdi, BARENTIN Francja i Ewę Bożek, Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego Polska.

Celem projektu jest lepsze poznanie siebie nawzajem wykorzystując w tym celu znajomość języka niemieckiego i angielskiego. Uczniowie będą wymieniać się informacjami na temat szkoły, praktyki i oczywiście informacjami na swój temat. Chcemy, aby uczniowie otworzyli się na inną kulturę, doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym z zakresu technologii informacyjnej oraz potrafili godnie reprezentować swoją placówkę za granicą. Ich zadaniem jest przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej na swój temat w języku angielskim i niemieckim, następnie nagrają krótki film (lub wykonają serię zdjęć) prezentując swoją szkołę. Uczniowie będą wypowiadać się na temat pracy, praktyki, udzielając odpowiedzi na pytania z ankiety przygotowanej przez uczniów ze szkoły – partnera.

Reklama

Dyrekcja szkoły zaprasza uczniów gimnazjów, którzy chcą uczestniczyć w opisanych przedsięwzięciach i tym samym realizować swoje zawodowe zainteresowania.

Reklama

Zobacz także

Back to top button