MiastoPowiat i gminaWiadomości

Uczniowie ZST otrzymali stypendia od PZL Mielec!

Reklama

3 najlepszych uczniów klasy patronackiej o profilu technik-mechanik dla przemysłu lotniczego otrzymało wsparcie finansowe od producenta śmigłowców S-70i BLACK HAWK i samolotów M28.

Od 2015 roku Polskie Zakłady Lotnicze z sukcesem rozwijają współpracę na linii przemysł – edukacja. Firma objęła wówczas patronatem klasę o profilu technik-mechanik dla przemysłu lotniczegoutworzoną w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu i konsekwentnie wspiera edukację młodzieży, realizując kolejne inicjatywy. W trakcie poniedziałkowej akademii rozpoczynającej rok szkolny Artur Wojtas, Członek Zarządu i Dyrektor Serwisu i Prób w Locie w PZL Mielec wręczył symboliczne czeki trzem najlepszym uczniom z klasy patronackiej.

Zarząd PZL Mielec podjął decyzję o ufundowaniu 3 stypendiów naukowych dla uczniów z widoczną pasją do lotnictwa oraz najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych i ścisłych za miniony rok szkolny. Tegorocznymi stypendystami zostali Kamil Duszkiewicz, Aleksander Dec i Mateusz Ziobroń.

– Bardzo ważne dla przedsiębiorców jest to, aby młodzi ludzie byli jak najlepiej przygotowani do podjęcia pracy. Dlatego też nasze porozumienie z Zespołem Szkół Technicznych obejmuje realizację inicjatyw ukierunkowanych na zdobycie przez uczniów dodatkowych kompetencji i umiejętności zawodowych przydatnych w przemyśle lotniczym, a w szczególności w naszej firmie – mówi Marta Górak-Kopeć, Członek Zarządu i Dyrektor Personalny w PZL Mielec.

Reklama

– Wierzymy, że nasza współpraca zaszczepi w młodych ludziach chęć poszerzania wiedzy z zakresu lotnictwa i pozwoli na zdobycie pierwszych, praktycznych umiejętności. Jestem przekonany, że nasze wsparcie finansowe będzie szansą na realizację lotniczych zainteresowań młodzieży oraz motywacją do pracy w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym – dodaje Marta Górak-Kopeć.

Mieleckie zakłady włączają się w proces dokształcania nauczycieli szkolnictwa zawodowego poprzez organizację wizyt studyjnych na terenie fabryki, wykładów dla uczniów ZST, które prowadzą eksperci z PZL Mielec czy spotkań z pilotami doświadczalnymi, którzy swoją pasją do lotnictwa dzielą się z młodzieżą. Dotychczas zorganizowano szkolenia z zakresu projektowania w programach CAD, technologii półmontażu struktur lotniczych, podstaw prawnych w lotnictwie, programowania w CAM, systemu doskonalenia jakości oraz rysunku technicznego.

Ponadto w kwietniu br. firma przekazała szkole Laser Tracker API służący do pomiarów elementów geometrycznych w przestrzeni i określaniu relacji między nimi. Dzięki nowemu sprzętowi uczniowie poznają podstawowe umiejętności metrologiczne oraz podstawy pomiarów 3D. Firma wspiera również szkołę w organizacji dni otwartych, targów i wydarzeń edukacyjnych. Zgodnie z deklaracją firmy absolwenci klasy patronackiej, z najwyższymi ocenami, będą mieli pierwszeństwo zatrudnienie i wsparcie w kontynuacji nauki na studiach zaocznych.

Klasa patronacka to korzyść nie tylko dla PZL Mielec. Dla uczniów jest to szansa na kształcenie ukierunkowane na pracę w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, szczególnie w profilach lotniczych. Dla nauczycieli to możliwość kształtowania edukacji, kreowania takiej metody nauczania, aby uczniowie byli przygotowani do zawodu i potrafili wejść w ramy organizacji zaraz po ukończeniu szkoły.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button