Dział prawnikPolecaneWiadomości

Jak uzyskać alimenty na małoletnie dziecko od jego ojca?

Reklama

Odpowiadając na pytanie jednej z czytelniczek dotyczące sposobu uzyskania alimentów na dziecko od jego ojca, które nie mieszka z dzieckiem, na wstępie zaznaczam, że alimenty należą się dziecku które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie oraz nie posiada majątku wystarczającego na samodzielne utrzymanie się.

Chcąc uzyskać alimenty na dziecko należy wystąpić z pozwem do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Pozew w imieniu niepełnoletniego dziecka składa jego rodzic bądź opiekun prawny. Złożenie pozwu o alimenty jest zwolnienie z opłat sądowych.

Sąd określając wysokość alimentów na dziecko bierze pod uwagę:
– usprawiedliwione potrzeby dziecka,

– możliwości majątkowe zobowiązanego (w tym przypadku ojca)

Reklama

Ustalając usprawiedliwione potrzeby dziecka sąd rodzinny bierze pod uwagę przede wszystkim takie czynniki jak: wiek dziecka, jego stan zdrowia, fakt czy dziecko podlega obowiązkowi edukacji itp.

Z kolei przy ustalaniu możliwości zarobkowych zobowiązanego sąd bierze pod uwagę posiadany przez niego majątek (nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne) oraz jego możliwości zarobkowe, tj. wynagrodzenie jakie mógłby otrzymywać przy wykorzystaniu swoich zdolności umysłowych i sił fizycznych.

Adwokat Bartosz Rybak

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button