Biznes i inwestycjeMiastoWażne informacjeWiadomości

WIĘCEJ REMONTÓW I INWESTYCJI W ROKU 2019

Reklama

Dwanaście nowych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz rozszerzenia zakresu istniejących, znalazły się w budżecie miasta na rok 2019. Decyzję w tej sprawie na wniosek Prezydenta Mielca Jacka Wiśniewskiego podjęli radni podczas ostatniej sesji.

Nowe zadania to głównie modernizacje i remonty istniejącej infrastruktury miejskiej, które wymagają pilnej interwencji. – Nie da się z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym przewidzieć wszystkich napraw lub uzupełnień małej architektury, czy nawierzchni ulic i chodników. Dlatego przedsięwzięcia, które zaproponowałem nie były ujęte w planie budżetu na rok 2019. Miasto jest żywą materią i trzeba reagować na stan jego infrastruktury i przede wszystkim na potrzeby mieszkańców. To właśnie duża część z wprowadzonych do budżetu działań jest odpowiedzią na sygnały od mielczan – powiedział Jacek Wiśniewski. Prezydent podkreśla, że wprowadzenie nowych zadań do tegorocznego budżetu miasta jest możliwe dzięki wykorzystaniu wolnych środków budżetu miasta z lat poprzednich i nie zwiększa deficytu w kasie miasta na rok 2019.

W pierwszej propozycji złożonej radnym znajdowało się więcej przedsięwzięć do realizacji w bieżącym roku. Były to: projekt zagospodarowania zbiornika wodnego na terenie stawów cyranowskich, które kilka miesięcy temu miasto przejęło od skarbu państwa, modernizacje ulic i chodników m.in. przy ul. Tetmajera, Szaley-Groele, Orkana, Staffa i Curie Skłodowskiej oraz pierwszy etap budowy nowej drogi lokalnej na osiedlu Cyranka, otwierającej dostęp do nowych terenów mieszkaniowych. Radni uznali, że te propozycje, choć ciekawe i warte realizacji, należy przeanalizować i powrócić do decyzji nad wprowadzeniem ich do budżetu.

Wśród propozycji Prezydenta, przyjętych do realizacji przez Radę Miejska znalazły się: 

Reklama

– Zagospodarowanie Skweru pomiędzy ul. Sikorskiego i Staffa projekt i wykonanie.

– Remont elementów małej architektury na Górce Cyranowskiej (m.in. sztuczna rzeka, brama), w Rynku (m.in. podest przy fontannie, siedziska), na Bulwarach Gryfitów – przy Wisłoce (m.in. okładziny elementów architektonicznych).

– Budowa parkingu przy ul. Kocjana (powstanie nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych).

– Modernizacja parkingu przy ul. Sportowej (utwardzenie, nowa nawierzchnia parkingu).

Reklama

– Montaż samolotu na rondzie – (konstrukcja prezentująca samolot Lim-5 wjazd z kierunku Rzeszowa.

– Wykonanie zdrojowni na terenie miasta (dystrybutory wody pitnej dla ludzi).

– Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 9 (m.in. wymiana nawierzchni).

– Wykonanie osuszenia ścian piwnic i izolacji przeciwwodnej w Przedszkolu Miejskim nr 8.

– Rozbiórki budynków (teren dworca autobusowego oraz na terenie działki przy ul.Witosa).

– Zakup oraz montaż elementów małej architektury (donice kwiatowe, ławki, stojaki rowerowe).

– Remonty elementów małej architektury (rzeźby plenerowe).- Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA w Mielcu (m.in. modernizacja miejsc sprzedaży). 

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button