MiastoPowiat i gminaWiadomości

Pieniądze dla rodzin zastępczych zawodowych i pogotowia rodzinnego!

Reklama

Rada Powiatu Mieleckiego podjęła uchwałę podwyższającą wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych i pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Decyzja o podwyższeniu wynagrodzeń zapadła podczas sesji Rady Powiatu Mieleckiego w środę, 7 lutego. Jak wynikało z informacji przedstawionej przez Beatę Kardyś, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, do tej pory rodzinie zastępczej zawodowej przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 2000 zł brutto, a rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – w kwocie 2600 zł.

– W związku z tym, że nie było podwyżek tych kwot od roku 2012, a w tym czasie uległo zwiększeniu minimalne wynagrodzenie za pracę, podjęliśmy starania o to, by kwoty wynagrodzenia dla rodzin podwyższyć – mówiła dyrektor PCPR. Potrzebę podwyżki argumentowała również zaangażowaniem rodzin zastępczych i rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w wypełnianie obowiązków.

Radni poparli uchwałę jednogłośnie. Zgodnie z jej zapisami, rodziny zastępcze zawodowe mają otrzymywać wynagrodzenie wysokości 2500 zł, a rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – wynagrodzenie wysokości 3100 zł. Nowe kwoty będą obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Reklama

Warto dodać, że na terenie powiatu funkcjonuje obecnie osiem rodzin zawodowych, w tym jedna pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. PCPR ma również podpisaną umowę z zawodową rodziną zastępczą z powiatu sanockiego. Pomoc znajduje w nich łącznie 27 dzieci.

Reklama

Zobacz także

Back to top button