MiastoMultimediaPowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Wielki projekt Eugeniusza Kwiatkowskiego i jego wpływ na rozwój Podkarpacia [ZOBACZ WIDEO]

Reklama

Podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę rzeszowską rozmawiano o przedsiębiorstwach zbudowanych w ramach COP-u i ich wpływie na rozwój Podkarpacia

Centralny Okręg Przemysłowy był bezsprzecznie największym projektem modernizacyjnym Drugiej Rzeczypospolitej. Projektem wprawdzie niedokończonym, ale niezmiernie ważnym, dającym nadzieję i szansę na nowoczesność, która miała nadejść z realizacją przedstawionego w 1939 roku przez wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego piętnastoletniego planu rozwoju Polski.

Wraz z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego zacofane cywilizacyjnie regiony wejść miały na drogę uprzemysłowienia. Mimo, że wojna przerwała realizację tego wielkiego projektu, tradycje COP były i nadal są bardzo widoczne w strukturze gospodarczej terenów, które kiedyś objął swymi planami wicepremier Kwiatkowski.

Reklama

Celem konferencji była zarówno refleksja nad wydarzeniami z końca lat trzydziestych XX wieku, jak również wskazanie na ciągłość zainicjowanych przed osiemdziesięciu laty przez Eugeniusza Kwiatkowskiego procesów modernizacyjnych.

W sytuacji, gdy większość z podejmowanych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego inwestycji lokowana była na terenie obecnej Polski południowo-wschodniej i dzisiejszego województwa podkarpackiego inicjatywa organizacji sesji przypominającej tamte osiągnięcia w sposób naturalny wyszła ze strony dwóch największych uczelni akademickich regionu – Uniwersytetu Rzeszowskiego, od lat będącego wiodącym ośrodkiem badań naukowych z zakresu historii Polski południowo-wschodniej, oraz Politechniki Rzeszowskiej, stanowiącej żywy dowód wciąż obecnych w regionie tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Reklama

Zobacz także

Back to top button