Biznes i inwestycjeMiastoSliderWażne informacjeWiadomości

Wiemy kto zbuduje drugi most na Wisłoce!

Reklama

Firma Budimex wygrała przetarg na wykonanie mostu na rzece Wisłoce dla miasta Mielca. Taką decyzję ogłosił Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

To niezwykle istotne połączenie dla Mielca, gdyż w mieście jest tylko jedna przeprawa przez rzekę dla pojazdów. Budowa mostu na Wisłoce to również kilka innych inwestycji drogowych. Most będzie wchodził w skład nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 łączący ulicę Sienkiewicza w Mielcu z drogą nr 983 w Rzędzianowicach. Pojawiają się jednak przesłanki, że nowy odcinek drogi zostanie poprowadzony aż do Piątkowca.

Taki obrót sprawy, to zasługa bardzo korzystnej oferty, jaką złożyła firma Budimex. Była ona niższa, od środków, które pierwotnie zabezpieczono, na tę inwestycję. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Inwestycja „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od Rzędzianowic do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz budową mostu na rzece Wisłoka” została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem wykonania do 30.10.2019 roku.

W ramach budowy mostu na rzece Wisłoce powstanie również: – 4-wlotowe rondo na DW 983, 4-wlotowe rondo, skrzyżowania z drogą powiatową nr 1143R w Złotnikach, łącznica pomiędzy nowym odcinkiem drogi a ul. Sienkiewicza o długości 0,3 km, dwa 3-wlotowe ronda w ramach połączenia projektowanej drogi z ul. Sienkiewicza w Mielcu (była droga wojewódzka Nr 985) oraz z wiaduktem nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 (w sprawie realizacji pozostałej części zadania tj. budowa wiaduktu nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 wraz z połączeniem poprzez 4-wlotowe rondo z ulicami Kosmonautów, Lotniskową i Szybowcową w Mielcu oraz budowy drugiej części drogi z Rzędzianowic do Piątkowca, wkrótce podpisany zostanie list intencyjny w podziału wykonania tych inwestycji), oświetlenie na skrzyżowaniach, odpowiedniego odwodnienia drogi oraz kanalizacji deszczowej, zjazdów indywidualnych do działek sąsiadujących, zapewnienie ciągłości komunikacji pieszych w obrębie skrzyżowań i wiaduktu.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Jeden komentarz

Back to top button