Powiat i gminaWiadomości

Wizyta dyrektora WUP

Reklama

13 czerwca gościem wójta gminy Tuszów Narodowy był dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pan Tomasz Czop.

Głównym celem wizyty było zapoznanie się na miejscu z realizacją przez gminę Tuszów Narodowy projektu „Słoneczna jesień życia” finansowanego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem WUP, którego realizacja obejmuje okres od stycznia 2018 roku do marca 2020 roku. Projektem objętych jest 80 osób po 60 roku życia z terenu gminy Tuszów Narodowy. W tym 25 osób korzysta z Dziennego Domu Opieki w Dębiakach. W czasie spotkania z pensjonariuszami tego domu rozmowa ukierunkowana była na ich potrzeby oraz ocenę zasadności funkcjonowania placówki. Seniorzy
wyrażali swoją wdzięczność za tego typu działania, które mają na celu poprawę warunków ich życia i zdrowia. O ile na początku projektu podchodzili do niego z ostrożnością, to dzisiaj jest już kolejka chętnych do dziennego domu opieki. Obserwując i analizując potrzeby mieszkańców Wójt gminy podkreślał konieczność kontynuacji zadania, po zakończeniu projektu. Zaakcentował, że w tym celu niezbędna jest potrzeba wsparcia gminy w nowe środki w ramach kolejnych programów. Jak zaznaczył dyrektor taki też był cel jego wizyty, czyli zapoznanie się z potrzebami gminy w tym zakresie i możliwościami WUP celem ich wspierania. Wizyta była też okazją do odwiedzin Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu i zwiedzania centrum pamięci generała Sikorskiego.

R.Paterak

Reklama

Zobacz także

Back to top button