Powiat i gminaRegionWażne informacjeWiadomości

Wolontariat z Fundacją Śnieżki Twoja Szansa

Reklama


„Gdy pomagamy innym – sami jesteśmy szczęśliwi”, to temat 4 już zajęć odbywających się w ramach 3 edycji projektu Mały Świat Dużego Pieniądza, realizowanego przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa. Projekt dotyczący zagadnień ekonomii społecznej obejmuje 22 Szkoły Podstawowe na terenie Miasta Dębicy oraz Powiatu Dębickiego, bierze w nim udział ponad 650 uczniów klas 4. Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami, poprzez działanie i zaangażowanie uczestników, zabawę oraz zajęcia praktyczne.

Tematem 4 zajęć jest wolontariat – czyli bezinteresowne pomaganie. Uczniowie mogli dowiedzieć się wiele o idei wolontariatu poprzez spotkania z Wolontariuszami, działającymi w różnych Organizacjach Pożytku Publicznego. Poruszali oni takie kwestie, jak m.in.: „Kogo można nazwać Wolontariuszem? Komu i kiedy można pomagać? W jaki sposób to robić?” Była to dla nich także okazja do opowiedzenia ich własnych historii związanych z wolontariatem i podzielenia się radością z pomagania, a także do wzajemnej motywacji w tym zakresie. Dla dzieci spotkanie z Wolontariuszem było czymś często nowym, ale też jednocześnie bardzo inspirującym. W jednej ze szkół Wolontariuszki z Fundacji Psi Azylek w ciekawy sposób przedstawiały formy pomocy innym np. przychodząc na zajęcia w towarzystwie pieska ze schroniska.

Uczniowie w dalszej części zajęć samodzielnie przygotowywali materiały do zbiórki charytatywnej, którą przeprowadzają na terenie szkoły – na rzecz wybranej placówki. Projektowali plakaty i ozdabiali pudełko, do którego zbierają potrzebne rzeczy. Dzieci pracując nad projektami, doskonaliły umiejętność współpracy w grupie, z szacunkiem słuchały siebie i pracowały razem nad osiągnięciem, jak najlepszego efektu – co dawało im dużo radości, a zakończone prace ogromną satysfakcję.

W tym roku uczniowie wykazali ogromne zaangażowanie, chętnie przygotowywali zbiórki min.:

Reklama
  • karmy dla psów – dla Fundacji Psi Azylek,
  • środków opatrunkowych – dla podopiecznych Hospicjum Domowego w Dębicy,
  • artykułów szkolnych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy przykościelnej w Rzęsnej na Ukrainie – we współpracy z Tarnowskim Wolontariatem Misyjnym,
  • artykuły szkolne zebrane w akcjach prowadzonych przez Uczestników projektu trafią również do Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy,
  • rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania, dla chorej Wiktorii, samotnej dziewczynki przebywającej w Domu Pomocy Społecznej.

Klasa 4 z Publicznej Szkoły Podstawowej z Paszczyny przygotowała i przeprowadziła zbiórkę żywności, na rzecz Stowarzyszenia Zupełne Dobro z Rzeszowa, które pomaga osobom bezdomnym i potrzebującym, przygotowując dla tych osób 2 razy w tygodniu posiłek, a także paczki żywnościowe, czy ubrania. Uczniowie oraz nauczyciele z Paszczyny tak bardzo zaangażowali się w zbiórkę, że zakończyła się ona dużo wcześniej, a ilość zebranych darów okazała się znacznie większa niż zakładano. 11 lutego zebrana żywność została dostarczona do Stowarzyszenia Zupełne Dobro.

Rozmiary akcji charytatywnych – zorganizowanych przez uczestników projektu – przeszły wszelkie oczekiwania. Zbiórki w szkołach nadal trwają, a zaangażowanie i motywacja dzieci – nadal nie spadają.

Jednym z założeń projektu Mały Świat Dużego Pieniądza jest łączenie teorii z praktyką, czego doskonałym przykładem są właśnie zajęcia dotyczące wolontariatu, dzięki którym uczniowie nie tylko zapoznają się z tym ważnym społecznie tematem, ale też są zachęcani do działań na rzecz potrzebujących i aktywnie się w nie angażują.

„Mały Świat Dużego Pieniądza” to projekt edukacyjny realizowany przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa we współpracy z Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Adresowany jest do uczniów klas czwartych. Dzięki niemu w czasie sześciu 90-minutowych spotkań o charakterze warsztatowym uczniowie poznają zagadnienia z zakresu ekonomii. Czwartoklasiści uczestniczą w inspirujących lekcjach, których scenariusze oparto o aktywne formy nauczania, czyli bazujące na nauce przez współpracę i zabawę. Wszystkie zajęcia prowadzi zapewniony przez nas Trener. Tematy spotkań dobrane są tak, aby uczniowie mogli poszerzać horyzonty i dostrzegać zastosowanie poruszanych zagadnień w życiu codziennym.
Zajęcia prowadzimy w oparciu o autorskie scenariusze, w których obok tematów dotyczących oszczędzania, znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: funkcjonowanie pieniądza
i gospodarowanie nim, wartość wzajemnej współpracy oraz pomagania innym, a także umiejętne planowanie zasobów takich jak czas, czy oszczędności. Wszystkie tematy dzieci poznają poprzez edukacyjne formy zabawy, doświadczając, rozwiązując łamigłówki, dyskutując czy wcielając się w role „ze świata dorosłych”. Naszym zajęciom towarzyszą dedykowane materiały dydaktyczne, a na uczniów czekają tematyczne upominki.

Reklama

Finałem projektu jest wyjazd dzieci na ufundowaną przez nas wycieczkę do Warszawy, gdzie jednym z punktów programu jest zwiedzanie Centrum Pieniądza przy NBP lub innego miejsca tematycznie związanego z programem.

Reklama

Zobacz także

Back to top button