PolecanePowiat i gminaRegion

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Reklama

Organizacje pozarządowe szukają wsparcia, środków na działalność społeczną, pomysłów na działanie? Mają problemy w prowadzeniu organizacji, brakuje im wiedzy lub doświadczenia? Na terenie powiatu mieleckiego działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, a oferowane wsparcie jest bezpłatne. Także dla środowisk
i liderów lokalnych.

Można kontaktować się telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub umówcie się na spotkanie. Animatorzy i doradcy mogą również przyjechać do siedziby organizacji. Oferowane są bezpłatne szkolenia, warsztaty i udział w wizytach studyjnych.

Biuro projektu oraz Inkubator dla podmiotów ekonomii  społecznej mieści się przy ul. Obrońców Pokoju 3 w Mielcu. Tel.: Kinga Bielec, animatorka – tel. 519 439 723, Klaudia Lenart, animatorka – tel. 519 432 831, Marek Rawski – doradca 519 437 556.       

Wesprzemy organizacje pozarządowe, osoby fizyczne oraz instytucje:

Reklama
  • Wpisaniu wniosków o grantyi startowaniu w konkursach,
  • W założeniu i/lub prowadzeniu organizacji, fundacji lub stowarzyszenia,

a nawet spółdzielni socjalnej czy spółki non-profit,

  • W poszukiwaniupieniędzy, partnerów i sposobów na działalnośćPaństwa organizacji,
  • Wnawiązaniu relacjize środowiskiem lokalnym: z innymi organizacjami,

z samorządem, biznesem i mediami,

  • Wopracowaniu strategii rozwojuPaństwa organizacji, analizy potencjałów, stworzeniu programów: wolontariatu, fundraisingu, marketingowego, zaangażowania członków stowarzyszenia i innych planów działania,
  • Wzdobywaniu nowej wiedzyna temat aktualnych podstaw prawnych w działaniu Państwa organizacji, przepisów prawa w zakresie księgowości i obowiązków sprawozdawczych oraz innych tematów, którymi są Państwo zainteresowani,
  • Udostępnimy miejsce na spotkania i do pracy, sprzęt biurowy oraz dostęp do Internetu.

Udział w każdej formie wsparcia jest bezpłatny!

Projekt „Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” jest realizowany przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button