Biznes i inwestycjeMiastoPowiat i gminaRegionSliderWiadomości

Nowy most w 2019 roku. Wybrano trasę obwodnicy Mielca

Reklama

23 stycznia zarząd województwa wybrał wariant przebiegu nowego fragmentu obwodnicy Mielca od Woli Mieleckiej do Rzędzianowic. 

Przygotowanie budowy obwodnicy od strony drogi na Tarnobrzeg do drogi na Tarnów (obwodnicy północno-zachodniej) trwa. Podzielono ją na 2 etapy. Pierwszy obejmuje drogę od wlotówki od strony Tarnobrzega do Rzędzianowic. Drugi etap to budowa drogi od Rzędzianowic do Woli Mieleckiej. Oba etapy obwodnicy są już jest na zaawansowanym etapie przygotowań – podpisano umowy z firmami (I etap – Budimex, II etap  – Drogowa Inżynieria), która ma zaprojektować i wybudować dwukilometrową trasę i przeprawę przez Wisłokę.

Trwało wiele dyskusji związanych z przebiegiem trasy obwodnicy. Ostatecznie pod koniec stycznia zarząd województwa wybrał wariant dla II etapu. Szczegółowy przebieg trasy może jednak ulec zmianom, dlatego nie udostępniono jeszcze mapy. Dowiedzieliśmy się jednak, gdzie się rozpocznie i gdzie zakończy nowa trasa.

– Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2018 roku do dalszych prac projektowych, jako najbardziej optymalny przy uwzględnieniu kosztów i przebiegu drogi, wybrał wariant o długości 6,854 km i szacunkowym koszcie około 40 mln. zł. Wariant ten rozpoczyna się na nowoprojektowanym rondzie w miejscowości Rzędzianowice (koniec I etapu), a kończy się przed lasem na początku Gminy Wadowice Górne – informuje Tomasz Leyko, rzecznik prasowy marszałka województwa.

Reklama

Budowa II etapu będzie realizowana około rok później niż I etap – ten ma zostać ukończony do 30 października 2019 roku.

– Planowany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [budowy II etapu – dop.red.] z rygorem natychmiastowej wykonalności to 31 maja 2019 roku. Po tym terminie możliwe będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane z prawdopodobnym terminem zakończenia zadania w 2020 roku – mówi Tomasz Leyko.

Poniżej szczegóły budowy I etapu

Zakres inwestycji:
•    budowa mostu przez rzekę Wisłoka
•    budowa 4-wlotowego ronda na drodze wojewódzkiej nr 983 w Rzędzianowicach
•    budowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z drogą powiatową nr 1143R w miejscowości Złotniki
•    budowa łącznicy pomiędzy nowym odcinkiem drogi, a ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu
•    budowa dwóch 3-wlotowych rond w ramach połączenia projektowanej drogi z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu (była droga wojewódzka nr 985) oraz wiaduktem nad ul. Henryka Sienkiewicza i linią kolejową nr 25
•  budowa oświetlenia na skrzyżowaniach, odpowiedniego odwodnienia drogi oraz kanalizacji deszczowej, zjazdów indywidualnych do działek sąsiadujących
•    zapewnienie ciągłości komunikacji pieszych w obrębie skrzyżowań i wiaduktu.

Głównym elementem nowej trasy będzie most przez rzekę Wisłoka o długości ok. 550 metrów.
Ponad 2,5 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 zostanie poprowadzony po nowym śladzie, od ronda na drodze wojewódzkiej nr 983 w Rzędzianowicach, w kierunku na południowy wschód. Powstanie również  łącznica o długości 0,3 km do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu. Jednojezdniowa trasa klasy G (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy) będzie posiadała pobocza bitumiczne o pełnej konstrukcji oraz obustronne pobocza gruntowe.

Reklama

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane.

INWESTYCJE  KOMPLEMENTARNE

– węzeł drogowy na ul. Sienkiewicza

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania wykonawca opracuje dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy bez decyzji ZRID) na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984. Projekt ma obejmować  wiadukt drogowy nad ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu – byłą drogą wojewódzką nr 985 oraz linią kolejową, umożliwiający bezkolizyjny przejazd nad nimi, aż do skrzyżowania ul. Kosmonautów z ul. Szybowcową. Przedmiotowy odcinek ma być objęty Decyzją Środowiskową. W sprawie realizacji tej części zadania oraz budowy drugiej części drogi z Rzędzianowic do Piątkowca, został podpisany w grudniu ubiegłego roku list intencyjny.

[WIDEO] Podpisanie umowy dotyczącej budowy mostu i nowego odcinka drogi wojewódzkiej nastąpiło w połowie 2017 roku. To pierwszy etap budowy nowego fragmentu mieleckiej obwodnicy. obejmuje on budowę nowego mostu na Wisłoce i ponad 2-kilometrowego odcinka drogi od Rzędzianowic przez Złotniki do ulicy Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Kosmonautów (wlot do miasta od strony Tarnobrzega). Koszt I etapu to 38 mln zł.

[WIDEO] Ogłoszenie przetargu dotyczącego I etapu inwestycji.

 

Reklama

Zobacz także

Back to top button