KalendariumMiastoPolecaneWażne informacjeWiadomości

XIV sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Reklama

W dniu 28 listopada (czwartek) 2019 roku
o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
4. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Mielca za lata 2017-2018.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na lata 2013-2030.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Mielcu.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Edwardowi Kazimierskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Mielca.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grzegorzowi Lacie Honorowego Obywatelstwa Miasta Mielca.
18. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button
Zamknij
Zamknij