Biznes i inwestycjeKalendariumMiastoPolecaneWiadomości

XVII sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Reklama

XVII sesja Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 29 stycznia (środa) 2020 roku o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

Reklama

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.

4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.

5. Podjęcie uchwaływ sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej polegającej nabudowie zespołu 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie szeregoweji zagospodarowaniu terenów zielonych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w Mielcuw rejonie ul. Matki Teresy i Powstańców Warszawy.

6. Podjęcie uchwaływ sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacjicelowych udzielanych z budżetu miasta Mielca stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.

Reklama

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w rejonie ul. Iwaszkiewicza na rzecz jej użytkownika wieczystego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarz Komunalny w Mielcu.

9. Podjęcie uchwaływ sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi wybranym jednostkom organizacyjnymGminy Miejskiej Mielec.

11. Podjęcie uchwaływ sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny2019/2020.

12. Podjęcie uchwaływ sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2020 rok.

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu za 2019 rok.

14. Sprawozdanie roczne z działalności Mieleckiej Rady Seniorów za rok 2019 oraz sprawozdanie za okres kadencji 2015-2019.

15.  Wolne wnioski i informacje.

Reklama

Zobacz także

Back to top button
Zamknij
Zamknij