MiastoPolecanePowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Za co przyznawane są dodatkowe punkty przy rekrutacji do mieleckich przedszkoli?

Reklama

Najgorętszy okres dla rodziców w pełni. Zbliża się okres rekrutacja do przedszkoli. W mieleckich placówkach odbywa się ona w oparciu o punty zebrane przez rodziców. Zobacz, za co przyznawane są dodatkowe punkty.

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko wskazali Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły 30 pkt Kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego

Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka wskazał Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły 15 pkt, punkty przyznawane są na podstawie kserokopii pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą 25 pkt – punkty zostaną doliczone na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruku z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

Reklama

Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą 12 pkt,  aby uzyskać punkty należy przedstawić: zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja) 20 pkt. na udokumentowanie tego faktu należy złożyć oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium

Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego żłobka lub szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja) 10 pkt, by uzyskać punkty należy przedstawić zaświadczenie wydane przez żłobek lub szkołę potwierdzające spełnianie kryterium

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button