Biznes i inwestycjePowiat i gminaWiadomości

Zarząd Powiatu Mieleckiego przyznał dotacje na zabytki

Reklama

Zarząd Powiatu Mieleckiego informuje o przyznaniu dotacji na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót  budowlanych przy  zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, realizowanych w 2017 roku.

Działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 7  ustawy z  dnia 5  czerwca  1998r.  o  samorządzie  powiatowym  / t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 814  z  późn. zm. /, art. 81 ustawy z  dnia 23 lipca  2003r.  o ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami /t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm. /, uchwały Nr XVIII/151/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, oraz Uchwały Nr XXV/162/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie  uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na  2017 rok.   

L.p. Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji

/w zł/

1. Parafia Rzymsko-Katolicka w Czerminie Odnowienie tynków elewacji zabytkowego kościoła parafialnego z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki       20 000,-
2. Parafia Rzymsko-Katolicka w Jaślanach Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku – odnowienie i konserwacja drzwi w zabytkowej plebani 6 000,-
3. Parafia Rzymsko-Katolicka
 p.w. Św. Mateusza

Reklama

w Mielcu

Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku kamiennego portalu głównego kościoła

z czarnego marmuru

16 000,-
4. Parafia Rzymsko-Katolicka w Chorzelowie  Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie konserwacji zabytkowej chrzcielnicy, lichtarza i dwóch cokołów pod figurami
w zabytkowym kościele parafialnym
20 000,-
5. Parafia Rzymsko-Katolicka w Przecławiu Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, zabytkowej kaplicy Św. Bernarda

w Przecławiu

6 000,-
6. Parafia Rzymsko-Katolicka w Gawłuszowicach Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, w zabytkowym kościele parafialnym – II etap       25 000,-
7. Parafia Rzymsko – Katolicka w Sarnowie Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, chóru i witraży w zabytkowym kościele parafialnym         7 000,-
8. Parafia Rzymsko-Katolicka
w Rzochowie – Mielec
Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, zabytkowej kaplicy      10 000,-
    RAZEM 110 000,-

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Mieleckiego
Zbigniew Tymuła

Reklama
Reklama

Zobacz także

Redakcja serwisu CzyliWiesz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Jednocześnie informujemy, że komentarze wulgarne oraz wyrażające groźby będą usuwane.
Ładowanie komentarzy Facebooka ...

Dodaj komentarz

Back to top button
Zamknij