MiastoPowiat i gminaWiadomości

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu Mieleckiego

XXVIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b.

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Mielec dotyczącego założenia i prowadzenia publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/173/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Mielec dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego liceum ogólnokształcącego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Mielec dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego liceum ogólnokształcącego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Mieleckiego na okres od
  1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/88/2011 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i
   wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) współfinansowanego
  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/133/2016 Rady Powiatu Mieleckiego
  w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu konkursowego pn. „Przygotowani do pracy”, nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

 14. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”.

 15. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mieleckiego.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017 – 2019”.

 18. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności podległej jednostki oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mieleckim za okres 2016 roku.

 19. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
  w Mielcu za rok 2016.

 20. Stan sanitarny w Powiecie Mieleckim w roku 2016.

 21. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Mieleckiego w roku 2016.

 22. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mielcu za rok 2016.

 23. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

Henryk NiedbałaTagi
Pokaż więcej

Zobacz Również

Redakcja serwisu CzyliWiesz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Jednocześnie informujemy, że komentarze wulgarne oraz wyrażające groźby będą usuwane.
Ładowanie komentarzy Facebooka ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zamknij

Wykryto Adblocka

Wspieraj nas, wyłącz blokowanie reklam