MiastoPowiat i gminaWiadomości

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu Mieleckiego

Reklama

XXIX Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b.

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

  Reklama
 3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego
  w Mielcu.

 4. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
  dotycząca zawartych umów z tytułu najmu aktywów trwałych pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu, a podmiotami wykonywującymi działalność leczniczą wraz z wielkością przychodów otrzymywanych z tego tytułu w roku 2016.

 5. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu dotycząca zawartych umów z tytułu najmu aktywów trwałych pomiędzy PSPR SPZ w Mielcu,
  a podmiotami wykonywującymi działalność leczniczą wraz z wielkością przychodów otrzymywanych z tego tytułu w roku 2016.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości na czas nieokreślony.

  Reklama
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Powiatu Mieleckiego
  w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Mieleckiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bursy Międzyszkolnej w Mielcu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

 11. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

Henryk Niedbała

Reklama

Zobacz także

Back to top button