PolecanePowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Zbigniew Tymuła bez zastępcy. Już do końca kadencji nie będzie wicestarosty

Reklama

Do końca bieżącej kadencji nikt nie będzie piastował już funkcji wicestarosty. Stanowisko to pozostaje nieobsadzone od czasu gdy dotychczasowa wicestarosta, Maria Napieracz została dyrektorem pogotowia. 

O tym, że nowy wicestarosta nie zostanie powołany, poinformował starosta Zbigniew Tymuła. – Do końca kadencji będę sam – powiedział.

W środę odbyła się również XLVI sesja Rady Powiatu Mieleckiego.

Podczas obrad m.in. podsumowano przebieg wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.

Reklama

Radni zdecydowali o udzieleniu dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz wyrazili zgodę na przystąpienie Powiatu Mieleckiego do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Ustalono też zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i wymiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Reklama

Zobacz także

Back to top button