MiastoPolecaneSliderWażne informacjeWiadomości

Zmiany w przepisach powodem wzrostu podatków

Reklama

Niestety, w przyszłym roku w całym kraju odczuwalny będzie wzrost podatków. Urząd Miejski w Mielcu dąży jednak do zminimalizowania podwyżek, choć w związku ze zmianami w przepisach podatkowych, a co za tym idzie ubytkami w dochodach miasta, nie będzie to wcale takie proste.

Zmiany w PIT

Na zmniejszenie dochodu miasta bezpośredni wpływ będzie miało:• wprowadzenie 0% stawki PIT dla osób poniżej 26 roku życia,• obniżka podatku dochodowego PIT z 18% do 17%,• wzrost kosztów uzyskania przychodów,• nowe progi podatkowe.

Z tego tytułu do budżetu miasta trafi nawet o 8 milionów złotych mniej niż roku bieżącym.

Reklama

Oświata i płaca minimalna

Czynnikami, które będą miały wpływ na zmianę polityki podatkowej są także:• wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w kraju,• zapewnienie  minimalnej  płacy  na  poziomie 2.600,00 zł  brutto (która nie może zawierać dodatku stażowego),• zapewnienie ustawowego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wzrost subwencji oświatowej oraz wynagrodzeń i pochodnych wydatków na oświatę będzie kosztować nasze miasto ponad 10 milionów złotych więcej niż w roku bieżącym.

Biorąc pod uwagę wzrost cen towarów i usług, musimy liczyć się także z podwyższonymi kosztami z tytułu niezbędnej modernizacji w infrastrukturze, ale i utrzymania bieżącej.

Reklama

Wzrost ceny prądu

Niepokojące są także informacje dotyczące podwyżek cen prądu. Szacuje się, że podwyżka, w najlepszym przypadku,wyniesie 20%, a to oznacza, że nasze miasto zapłaci za prąd o 1 628 168 zł więcej niż na przykład w 2018 roku. Mniej optymistyczna wersja, to podwyżka nawet o 70%, wtedy różnica z 2018 rokiem to nawet 4 070 407 zł.

Dążenia magistratu

Mimo wyjątkowo niekorzystnych prognoz, Prezydent Miasta Mielca dąży do tego, by mieszkańcy naszego miasta jak najmniej odczuli zmianę polityki podatkowej. Stąd między innymi decyzja o ograniczeniu wydatków na jednostki samorządowe. Warto także zaznaczyć, że proponowane stawki podatkowe w Mielcu są niższe od tych, które ogłosił Minister Finansów  w obwieszczeniu z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020. Głównym celem Prezydenta będzie utrzymanie podatków na niższym poziomie niż przewiduje to Ministerstwo.

Reklama

Ogłoszenia w CzyliWiesz

Dodaj ogłoszenie

Cała Polska
10.00zł

Ubezpieczenia turystyczne

Wielkiej Brytanii i Afryce Południowej.
1,500.00zł

Apple iPhone 11 Pro 64GB…

Wielkiej Brytanii i Afryce Południowej.
1,500.00zł

Apple iPhone 11 Pro 64GB…

Zobacz także

Back to top button
Zamknij
Zamknij