MiastoPolecanePowiat i gminaWiadomości

ZST ma nauczyciela z doktoratem

Reklama

Marek Paduch – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Obronił się na Uniwersytecie Rzeszowskim z wyróżnieniem! To specjalista językoznawstwa filologii angielskiej.

Marek Paduch obronił rozprawę doktorską napisaną w języku angielskim pt. „Ethnosemantics of the Concept of Happiness in American English and Polish” („Etnosemantyka pojęcia szczęścia w amerykańskiej odmianie języka angielskiego i w języku polskim”). Promotorem rozprawy była prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wolhfeld (Uniwersytet Jagielloński), zaś recenzentami – prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski) oraz dr hab. Alicja Witalisz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).

Promocje doktorskie i habilitacyjne świętowano na Uniwersytecie Rzeszowskim 1 marca. Nowo wypromowani naukowcy ślubują wierność i rozwój nauki wypowiadając łacińskie słowa: „Spondeo ac polliceor” (tł.:„Przysięgam i obiecuję”). W tym roku ślubowania akademickiego dokonało 3 doktorów habilitowanych oraz 34 doktorów z sześciu wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego. W gronie nowych naukowców z Wydziału Filologicznego znalazł się nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, który uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność filologia angielska.

Reklama

Zobacz także

Back to top button