czyliwiesz.pl

Blog tematyczny o biznesie i jego elementach współtworzących.

Rozwój osobisty

Coaching a mentoring – najważniejsze różnice

Coaching a mentoring – najważniejsze różnice

Od dłuższego czasu można zaobserwować stały wzrost szkoleniowych potrzeb w firmach. Regularnie poszerzają się dostępne metody rozwoju zawodowego. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest coaching a mentoring, a także wymienimy główne różnice między nimi.

Pojęcie coachingu

Zdarza się, że jedynie do specyficznych kompetencji pracowniczych w organizacjach spłycane jest pojęcie coachingu. Trzeba sobie jednak uświadomić, że coaching jest naprawdę kompleksowym podejściem. Należy jednak oddzielić coaching od mentoringu, czyli innej metody wspierania rozwoju. Mentoring jest niestety często błędnie utożsamiany z coachingiem, ponieważ mają wiele cech wspólnych. Mentoring polega na budowaniu relacji, w której osoba doświadczona opiekuje się kimś o dużo mniejszym doświadczeniu. Jest to proces dydaktyczny, który pozwala przekazywać ogólnodostępną wiedzą i umiejętności z zakresu pracy efektywnej. W ten sposób można też w sobie wyrobić dobre nawyki, które zaowocują w przyszłości. Warto mieć na uwadze, że niektóre rzeczy stanowią o naszej biegłości w danej dziedzinie, nawet jeśli robimy je nieświadomie. Mentor nie tylko dzieli się doświadczeniem, ale również udziela rad oraz wskazówek. Jest przykładem do naśladowania, ponieważ demonstruje naprawdę pożądane postawy. Z kolei w coachingu głównym celem jest rozwój potencjału osobistego, który wystarcza do osiągania postawionych sobie celów. Przekazywanie wiedzy i doświadczeń schodzi na drugi plan.

Różnice między coachem a mentorem

Należy pamiętać, że coach nie musi być ekspertem w danej dziedzinie, ponieważ nie wskazuje rozwiązań, nie doradza i nie uczy. Jedynie motywuje klienta do realizacji celów postawionych przez niego. Trafnie wskazuje się, że coaching i mentoring mogą się dopełniać. Może mieć to pozytywny wpływ na organizację, ponieważ wzrośnie zaangażowanie pracowników. Trzeba jednak mieć na uwadze, że różnym celom służą obydwie metody. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nie każdy specjalista w swojej dziedzinie może być mentorem lub coachem. Mentoring to świadomie wspieranie klienta przez osobę bardziej doświadczoną. Coaching dotyczy pomocy ludziom w zwiększaniu swoich kompetencji, ale w perspektywie krótkoterminowej.

Formy pomocy

W sektorze biznesowym obie formy pomocy mają bardzo szerokie zastosowanie. Coach uczy ludzi samodzielnie rozwiązywać problemy, natomiast mentor wskazuje drogę uczniowi i jest bardziej dyrektywny. W obecnych czasach niezwykle przydatne są szkolenia z miękkich cech osobowości. Właściciele firm, którzy chcą podnieść zdolności swoich pracowników bardzo często korzystają z usług mentorów lub coachów. W niektórych kręgach coaching jest nazywany mentoringiem, ale trzeba mieć świadomość, że są to różne sposoby pomocy. Coach ma umiejętnie nakierować myślenie klienta tak, żeby ten sam znalazł rozwiązanie konkretnego problemu. Dzięki temu w przyszłości będzie umiał sobie poradzić z podobnymi trudnościami. W tym celu coach musi zadawać wiele pytań, żeby klient mógł spojrzeć na daną sytuację z innego punktu widzenia. Dawanie informacji zwrotnej na temat obserwowanego zachowania jest jedną z ważniejszych umiejętności specjalisty.

Udostępnij