Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

PKD – co oznacza ten skrót?

22 kwietnia 2024 pkd skrót

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności, jest ważnym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jej głównym celem jest standaryzacja i uporządkowanie działalności gospodarczej, ułatwiając jej identyfikację i porównywanie w różnych systemach statystycznych oraz rejestrach gospodarczych.

Polska klasyfikacja działalności – co to jest?

Polska Klasyfikacja Działalności, popularnie nazywana PKD, to narzędzie służące do klasyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa. Każda firma, rejestrując swoją działalność, musi wskazać PKD, czyli główny rodzaj prowadzonych działalności, a także może określić dodatkowe PKD, jeżeli prowadzi więcej rodzajów działalności. Każda działalność gospodarcza ma swój unikalny kod PKD – składający się z liczby i ewentualnie dodatkowego symbolu literowego.

Historia i rozwój pkd

Pierwsza wersja PKD została wprowadzona w Polsce na początku lat 90. XX wieku, m.in. w celu dostosowania polskiego systemu statystycznego do standardów Unii Europejskiej. Od tego czasu, PKD kilkakrotnie była aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się realiów gospodarczych i społecznych. Aktualnie obowiązująca wersja, to PKD 2007, która jest dostosowana do międzynarodowej klasyfikacji NACE Rev. 2.

Zasady kodowania pkd

Kierowanie się nomenklaturą

Nomenklatura PKD jest zgodna z międzynarodową klasyfikacją działalności NACE. Istnieje pięciopoziomowy system hierarchiczny kodów PKD, gdzie kod składa się z pięciu cyfr oraz, w niektórych przypadkach, dodatkowo litery. Każdy kolejny poziom kodu jest szczegółowym podziałem poziomu wyższego.

Podział na sekcje, działy, grupy i klasy

Pierwsza cyfra w kodzie PKD oznacza sekcję, dwie kolejne oznaczają dział, następna oznacza grupę, a ostatnia – klasę. Sekcje oznacza sekcje, działy, grupy, a klasy to najbardziej szczegółowy poziom PKD. W niektórych przypadkach, dodatkowy symbol literowy po cyfrach pozwala na dalsze sprecyzowanie rodzaju działalności.

Jak zmieniać pkd?

Kiedy można dokonać zmiany

W przypadku zmiany głównej działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę, konieczne jest dokonanie zmiany kodu PKD w CEIDG lub KRS. Zmiany te mogą być dokonane w dowolnym momencie.

Procedura zmiany pkd

Zmiany w kodach PKD dokonuje się poprzez złożenie wniosku o wpisanie zmian do CEIDG lub KRS. Wniosek zawiera informacje o dotychczasowych kodach PKD oraz proponowane zmiany. Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwy organ, zmiana kodu PKD staje się oficjalna.

Podstawowe kody pkd

Kody dla jednoosobowych działalności gospodarczych

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, najczęściej stosowanym kodem PKD jest 47.11.Z, czyli sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Inne popularne kody, to 68.20.Z (działalność związana z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub wynajętymi) oraz 82.11.Z (sprzątanie budynków).

Kody dla spółek

Dla spółek, istotnym kodem PKD może być 70.10.Z, czyli działalność firm centralnych (holdingów), w tym: aktywne spółki inwestycyjne. Spółki handlowe mogą korzystać z kodów z sekcji 46, jak np. 46.69.Z, oznaczający działalność agentów zajmujących się sprzedażą różnych wyrobów.

Pkd a obowiązki przedsiębiorcy

Podatek dochodowy

Kod PKD wpływa na obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Niektóre rodzaje działalności, wymienione w odrębnym załączniku do ustawy o podatku dochodowym, korzystają z preferencyjnych stawek podatkowych. Dlatego też, dokonując wyboru kodu PKD, warto zastanowić się, jakie to może mieć konsekwencje podatkowe.

ZUS i ubezpieczenie społeczne

Wybór kodu PKD wpływa również na składki ZUS. W zależności od rodzaju działalności, przedsiębiorca musi opłacać różne składki na ubezpieczenia społeczne.

Europejski System Statystycznych Klasyfikacji Gospodarczych (NACE) i pkd

PKD to narodowy odpowiednik europejskiej klasyfikacji NACE. Dzięki temu, dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny są porównywalne na poziomie europejskim. To pozwala na analizę tzw. struktury sektorowej gospodarki, a także na lepsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania gospodarki.

Jakie są najważniejsze zmiany w pkd po 2020 roku?

Od 2021 roku PKD została aktualizowana o nowe kody. Wprowadzono m.in. kody dla nowych typów działalności związanych z technologią informacyjną, jak np. „produkcja gier na konsole” czy „produkcja gier na telefony komórkowe”. Z kolei kod 85.59.B został usunięty i zastąpiony nowymi kodami, takimi jak 85.59.21 „pozostała edukacja i szkolenia niewymienione gdzie indziej, z wyłączeniem szkoleń obowiązkowych”.+

Redakcja czyliwiesz.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak inwestować w surowce na giełdzie
Oczyszczalnia ścieków przemysłowych
pkd skrót

Jesteś zainteresowany reklamą?