MiastoPolecanePowiat i gminaWażne informacjeWiadomości

17 milionów złotych na szpitalne inwestycje

Reklama


Mielecki szpital wzbogacił się w nowy blok operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz nowe pomieszczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Uroczyste otwarcie wyremontowanych pomieszczeń odbyło się we wtorek, 29 stycznia. Zaprezentowano wówczas przychodnię opieki nocnej i świątecznej oraz nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jego remont został zrealizowany łącznie z rozbudową bloku operacyjnego. Otwarcie tej inwestycji szpital zrealizował jednak już w październiku 2018 roku i od tamtej pory nowoczesne sale operacyjne służą już pacjentom.

Zakończenie ciągu dalszego prac przypieczętowali wspólnym przecięciem wstęgi: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Damian Brud, Starosta Powiatu Mieleckiego kadencji 2014-2018 Zbigniew Tymuła oraz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Leszek Kwaśniewski. Nowe pomieszczenia poświęcił szpitalny kapelan, ks. Wiesław Znamirowski. 

Udział w uroczystym otwarciu, oprócz osób, które dokonały oficjalnego otwarcia inwestycji, wzięli także: Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego Maciej Jemioło, radni Rady Powiatu Mieleckiego: Waldemar Barnaś, Stanisław Kagan, Stefan Rysak, Józef Smaczny i Grzegorz Tychanowicz, Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, Dyrektor rzeszowskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Bugaj, Dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Bieniek, Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu Maria Napieracz, Członkowie Zarządu Firmy Budowlanej Arkada Zenon Nykiel i Andrzej Padykuła oraz ordynatorzy poszczególnych oddziałów szpitalnych. 

Reklama

Przybyłych na uroczystość przywitał dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski. W krótkim przemówieniu wyliczył, że zrealizowane w obrębie szpitala inwestycje kosztowały łącznie 17 milionów złotych, przy czym aż pięć milionów złotych wydatkowano na zakup nowego sprzętu. – Są to inwestycje na miarę XXI wieku, które z pewnością przez lata będą służyć mieszkańcom powiatu mieleckiego i przyczynią się do ochrony ich zdrowia – podkreślał. Zaznaczył jednocześnie, że realizacja zadań nie byłaby możliwa bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Podziękowania od całej szpitalnej załogi usłyszał w pierwszej kolejności Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, który wsparł projekt pn. „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” kwotą blisko 10 milionów złotych. – Dziękuję władzom samorządowym kadencji 2014-2018 za przekazanie na realizację tego samego projektu czterech milionów złotych oraz miliona złotych na zaadaptowanie pomieszczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Chciałbym podziękować również Panu Staroście Stanisławowi Lonczakowi oraz Zarządowi i Radzie obecnej kadencji za uwzględnienie w planie budżetowym trzech milionów złotych na modernizację szpitalnych oddziałów w roku 2019 – mówił dyrektor.

To moment, w którym wieloletnie wysiłki władz samorządowych znalazły swój finał. Chciałbym podziękować wszystkim moim poprzednikom z samorządu powiatowego, którzy podjęli się tego dzieła. Myśl o nim pojawiała się już od 2011 roku, za czasów starostów Smacznego i Chrabąszcza, do końca doprowadził ją zaś starosta Tymuła – mówił obecny włodarz powiatu Stanisław Lonczak. W dalszych słowach złożył podziękowania na ręce Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, który dofinansował zadanie, a także  na ręce wykonawców obydwu zadań i Dyrektora Oddziału NFZ w Rzeszowie Roberta Bugaja, który osobiście pojawił się na otwarciu. – Cieszę się, że wspólnie uczestniczymy dziś w ceremonii poświęcenia i otwarcia zmodernizowanych pomieszczeń, wyposażonych dodatkowo w nowoczesny sprzęt. Tak naprawdę to sprzęt decyduje w pierwszej kolejności o jakości leczenia i jego skuteczności. Wierzę, że będzie służył pacjentom szpitala przez wiele kolejnych lat – podkreślał starosta Stanisław Lonczak.

Nadzieję na to, że remonty w szpitalu przełożą się na komfort pacjentów wyraził  też Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski. Przekazał on na ręce starosty Stanisława Lonczaka i dyrektora Leszka Kwaśniewskiego dwa obrazy prezentujące widok na miasto. – W imieniu mielczan proszę, byście pamiętali nie tylko o powiecie, ale także o mieszkańcach miasta. Dziękuję za podjęte działania oraz za te plany, które macie w głowach na najbliższe lata – powiedział.

Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Mieleckiego kadencji 2014-2018 Zbigniew Tymuła. – Otwieramy najważniejszą inwestycję. Blok operacyjny i OIOM to serce szpitala. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie dobra współpraca – powiedział, podobnie jak poprzednicy składając podziękowania na ręce marszałka województwa, służb zaangażowanych w realizację zadań oraz samych wykonawców. – Dziękuję firmie Pana Romana Olszowego, która zrealizowała przychodnię nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz firmie Arkada. Ta firma pracowała na żywym organizmie i budowała blok operacyjny w chwili, kiedy za ścianą trwały zabiegi. Mimo tych niedogodności, zadanie zostało wykonane dobrze i na czas – zaznaczał Zbigniew Tymuła.

Reklama

Przypomnijmy. Rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz bloku operacyjnego w mieleckim szpitalu została zrealizowana w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” o łącznej wartości 14 085 740,54 zł. Inwestycję dofinansowano kwotą blisko 10 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020.

Adaptacja pomieszczeń przychodni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej kosztowała z kolei 1 528 300,00 zł. Jej przenosiny w sąsiedztwo Szpitalnego Oddziału Ratunkowego były następstwem ustawy wprowadzającej sieć szpitali oraz rozporządzenia ministra zdrowia z 28 czerwca 2017 roku.

Reklama

Zobacz także

Back to top button