Biznes i inwestycjeMiastoSliderWażne informacjeWiadomości

400 tysięcy złotych na park. Mają tam zostać stworzone atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków

Reklama

Zarząd Powiatu Mieleckiego będzie ubiegał się o dofinansowanie na zagospodarowanie terenów zielonych przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. Możliwe do uzyskania wsparcie opiewa aż na 85% wartości inwestycji. To oznacza, że powiat mielecki poniósłby by jedynie 15% kosztów, czyli ok. 60 tysięcy złotych. 

Planowana inwestycja miałaby objąć zagospodarowanie terenu o powierzchni ponad trzech hektarów.

– Zakres rzeczowy projektu przewiduje utworzenie bogatych, wielopiętrowych, wielogatunkowych założeń zieleni opartych na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Ponadto, obszary zielone mają zostać ukształtowane w sposób naturalny, zbliżony do dzikiego, istotnie podnoszący różnorodność biologiczną otoczenia – tłumaczył podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Mieleckiego Bogdan Bieniek, Dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mielcu. Jak dodał, w ramach projektu przy PZPSW powstałyby również alejki parkowe.

Radni jednogłośnie opowiedzieli za udzieleniem Zarządowi Powiatu zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Reklama

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 400 tys. złotych. W przypadku otrzymania wsparcia zewnętrznego, powiat nie poniesie jednak dużych kosztów – możliwe do uzyskania dofinansowanie opiewa aż na 85% wartości całej inwestycji.

– Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać dofinansowanie i upiększyć tereny przy PZPSW. Oprócz wysokiego poziomu nauczania, nasze szkoły zasługują również na dobrą, atrakcyjną infrastrukturę – powiedział podczas obrad starosta Zbigniew Tymuła.

Reklama

Zobacz także

Back to top button