MiastoPolecanePowiat i gminaRegionWażne informacjeWiadomości

Władze w Polsce niewystarczająco dbają o czyste powietrze – wynika z orzeczenia Trybunału UE

Reklama
W Mielcu coś o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce wiemy. Temat ten stał się przedmiotem rozprawy w Trybunale UE.
– „Polska złamała prawo UE, dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu” orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Na tym etapie nie zasądzono kar, ale KE może o nie wystąpić – donosi Polska Agencja Prasowa.
Sprawa została skierowana do Trybunału przez Komisję Europejską, która uznała, że polskie władze  Komisja Europejska skierowała do niego sprawę, bo uznała, że polskie władze nie przestrzegają norm dobowych i rocznych oraz opieszale i niewystarczająco skutecznie reagują na przekroczenia. Pod uwagę wzięto dane z 8 lat – od 2007 do 2015 roku.

PAP cytuje słowa Trybunału Sprawiedliwości:

„Sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.”

„W tym stanie rzeczy i wobec uwzględnienia trzech pierwszych zarzutów Trybunał uznał, że transpozycja dyrektywy do prawa polskiego nie jest w stanie zapewnić rzeczywiście pełnego zastosowania tej dyrektywy.”

– Dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10) były stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza w naszym kraju. Ponadto w dziewięciu strefach stale przekraczane były również roczne dopuszczalne wartości – donosi PAP.

Reklama

Link do artykułu PAP: http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1299644,trybunal-ue-polska-zlamala-unijne-przepisy-dotyczace-jakosci-powietrza-.html

Reklama

Zobacz także

Back to top button