MiastoWażne informacjeWiadomości

Dodatkowe środki dla projektów parasolowych. Mielec na liście rezerwowej

Reklama

Będzie więcej pieniędzy na projekty parasolowe. Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie rozwoju mikroźródeł OZE realizowanych w ramach projektów parasolowych na rzecz mieszkańców Województwa Podkarpackiego oraz ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, liczbę złożonych wniosków, Zarząd Województwa Podkarpackiego zwiększył kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ww. konkursie. Projekt Gminy Miejskiej Mielec znalazł się na liście rezerwowej.

Pomimo zwiększenia kwoty w ramach ww. konkursu Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Finansów, z uwagi na kluczowe znaczenie projektów z działania 3.1 na osiągniecie zakładanych celów w obszarze OZE w ramach unijnej polityki klimatycznej oraz dostrzegając gotowość społeczności lokalnej do realizacji projektów parasolowych, o wyrażenie zgody na nadkontraktację w działaniu 3.1 Rozwój OZE na kwotę 11 766 644 EUR. Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na wnioskowaną nadkontraktację.

Ostatecznie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wzrosła do 185 784 964,92 zł. Na podstawie regulaminu konkursu Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał 5 projektów do dofinansowania z listy rezerwowej (w ramach osi priorytetowej III Czysta energia  działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16):

  • projekt nr RPPK.03.01.00-18-0036/17, złożony przez Gminę Czermin, pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne;
  • projekt nr RPPK.03.01.00-18-0060/17, złożony przez Gminę Zagórz, pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia;
  • projekt nr RPPK.03.01.00-18-0010/17 złożony przez Gminę Nowa Sarzyna, pn. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Nowa Sarzyna;
  • projekt nr RPPK.03.01.00-18-0058/17 złożony przez Gminę Miasto Dębica, pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce;
  • projekt nr RPPK.03.01.00-18-0057/17 złożony przez Gminę Pilzno, pn. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno;

Zarząd przyjął także zaktualizowaną Listę podstawową projektów wybranych do dofinansowania oraz zaktualizował Listę rezerwową.

Reklama

Ale to nie wszystko. Łącznie z projektami wybranymi w sierpniu br. oraz projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego urządzenia OZE zostaną zamontowane w 17,9 tys. gospodarstw domowych w regionie. Kwota dofinansowania przeznaczona na wszystkie dotychczas wybrane projekty parasolowe wynosi ponad 221 mln zł.

Mielec ze swoim projektem „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” znalazł się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia.

Reklama

Zobacz także

Back to top button