Powiat i gminaWiadomości

Ekologiczna rywalizacja

Reklama

Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Radomyślu Wielkim po raz dziewiętnasty zorganizowała Gminny Turniej Ekologiczny dla klas trzecich podstawówek.

Odbył się on 26 kwietnia pod hasłem „Przyroda to my”. Celem turnieju było rozwijanie zainteresowań uczniów środowiskiem, propagowanie kultury ekologicznej, wspieranie uczniów zdolnych oraz wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej, poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Wiedza, spostrzegawczość, inwencja

W turnieju wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół podstawowych: Dąbia, Dąbrówki Wisłockiej, Janowca, Partyni, Radomyśla Wielkiego, Zdziarca i Żarówki.

Reklama

Uczniowie musieli rozwiązać test z wiadomości przyrodniczo – ekologicznych i przygotować prezentację multimedialną pt. „Przewodnik po swojej miejscowości”. Były także zadanie na spostrzegawczość (rozpoznawanie roślin występujących w Polsce) i inwencję twórczą (piosenka o treściach ekologicznych z wykorzystaniem instrumentów wykonanych z odpadów).

Wyniki

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żarówce (Emilia Jachym, Maria Pryga, Joanna Żytniak, Maciej Studniarz) pod opieką Haliny Kosińskiej. Drugie miejsce wywalczyła ekipa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowcu (Eryk Bajor, Martyna Lada, Błażej Jeniec, Patrycja Dobosz) pod kierunkiem Grażyny Chmury, a trzecie zespół ze Szkoły Podstawowej w Zdziarcu (Magdalena Janeczek, Milena Weryńska, Julia Labak, Magdalena Bury) pod opieką Bożeny Kujdy.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Radomyślu Wielkim oraz Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

Reklama

– Uczniom gratulujemy, a ich nauczycielom składamy podziękowania za wkład włożony w przygotowanie do tego turnieju. Serdeczne podziękowania kierujemy także do fundatorów nagród, gdyż dzięki temu wszyscy mogli zostać nagrodzeni – przekazały organizatorski konkursu Beata Popielarz i Anna Wolanin.

Reklama

Zobacz także

Back to top button