PolecanePowiat i gminaRegionSliderWażne informacje

Gmina Mielec w pierwszej dwudziestce rankingu gmin podkarpacia

Reklama

10 grudnia 2018 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zorganizował w Rzeszowie konferencję „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 – 2023”.

W trakcie trwania Konferencji odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2017. Tegorocznym laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia została Gmina Solina. Drugie miejsce zajęła Gmina Trzebownisko, a trzecie Gmina Pysznica.

Gmina Mielec znalazła się w pierwszej dwudziestce laureatów, zajmując w rankingu 14 miejsce na podkarpaciu, a pierwsze wśród gmin powiatu mieleckiego.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2017, zebrane i  przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 10 wskaźników mierzących m.in.

Reklama
  1. Dochody własne na 1 mieszkańca
  2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
  3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca
  4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca
  5. Budżety środków europejskich na 1 mieszkańca
  6. Zadłużenie gmin na dochód ogółem
  7. Przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców
  8. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
  9. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem
  10. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.

Pozycja w Rankingu Gmin Podkarpacia 2017: Nazwa gminy:
1. Gmina Solina
2. Gmina Trzebownisko
3. Gmina Pysznica
4. Gmina Dębica
5. Miasto i Gmina Nisko
6. Gmina Cisna
7. Gmina Medyka
8. Gmina Krasne
9. Gmina Jarocin
10. Miasto i Gmina Ropczyce
11. Gmina Iwierzyce
12. Gmina Żyraków
13. Miasto i Gmina Głogów Małopolski
14. Gmina Mielec
15. Gmina Tuszów Narodowy
16. Gmina Kamień
17. Gmina Miejska Mielec
18. Gmina Ostrów
19. Miasto i Gmina Przecław
20. Gmina Czarna

 

Reklama

Zobacz także

Back to top button