Powiat i gminaWiadomości

Gminne uroczystości 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Chorzelowie [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Reklama

Uroczystości Gminne 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie z intencji Władz Samorządowych Gminy Mielec. Następnie wszyscy zebrani przeszli na Miejsce Pamięci Poległych w Obronie Ojczyzny w Chorzelowie na dalszą część uroczystości.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Mieleckiego na czele ze starostą Zbigniewem Tymułą oraz wice starostą Marią Napieracz, przedstawiciele Władz Samorządowych na czele z Wójtem Gminy Mielec Panem Józefem Piątkiem, radni Gminy Mielec z Przewodniczącym Rady Gminy Mielec Panem Janem Kołodziejem, przedstawiciele Samorządów Wiejskich, poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, Zespołów Szkół, dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Mielec wraz z uczniami.

Podczas przemarszu na Miejsce Pamięci Poległych w Obronie Ojczyzny młodzież z Zespołu Szkół w Chorzelowie niosła Flagę Państwową. Ponadto w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji społecznych i politycznych, Stowarzyszenie Kawalerii Konnej w Dobryninie im.5 Pułku Strzelców Konnych, Orkiestra Dęta w Dobryninie pod kierownictwem Dariusza Bańki.

Uroczystości rocznicowe na Miejscu Pamięci Poległych w Obronie Ojczyzny rozpoczął meldunek rotmistrza Pawła Betleja złożony Wójtowi Gminy Mielec Józefowi Piątkowi o gotowości do obchodów. Kolejną wzniosłą chwilą było wciągnięcie Flagi Państwowej na maszt i odegranie Hymnu Państwowego. Po wygłoszeniu przez Wójta Gminy Mielec okolicznościowego przemówienia zespoły działające w Ośrodku Kultury w Chorzelowie przedstawiły program artystyczny „Raduj się Polsko…”. Następnie delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych, partii politycznych, szkół podstawowych i gimnazjów złożyły kwiaty przed Miejscem Pamięci Poległych w Obronie Ojczyzny. Gminne obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zakończyło wyprowadzenie sztandarów, defilada przed zebraną publicznością oraz krótki koncert Orkiestry Dętej z Dobrynina.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button