Powiat i gminaWiadomości

Gminy współpracują w sprawie OZE

Reklama

W ramach RPO województwa podkarpackiego Oś Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE zaistniała możliwość ubiegania się o dotacje do kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła lub pieców na biomasę do gospodarstw domowych. W tym celu mieszkańcy w poszczególnych gminach powiatu mieleckiego składali deklaracje chęci udziału w projekcie.

Po analizie ilości złożonych deklaracji w poszczególnych gminach powstały grupy partnerskie. Taką grupę tworzy Gmina Padew Narodowa z gminami Borowa i Gawłuszowice.

W lutym podpisana została umowa o partnerstwie przez Roberta Plutę wójta gminy Padew Narodowa, Edwarda Błażejowskiego wójta gminy Borowa i Jana Nowaka wójta gminy Gawłuszowice. Liderem grupy została Gmina Padew Narodowa, z której we wniosku ujęto blisko 480 instalacji, zaś partnerami gmina Borowa, w której 350 instalacji i gmina Gawłuszowice z blisko 110 instalacjami.

O liczbie instalacji ujętych w projekcie decydowały składane ankiety. Na tej podstawie zostało opracowane studium wykonalności i 2 marca br. do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie został złożony wniosek o dotację. Dobrze się złożyło, że nasze gminy w takim partnerstwie będą mogły realizować ten projekt. Liczymy, że nasz wniosek uzyska wymaganą liczbę punków i mieszkańcy naszych gmin staną się docelowymi beneficjentami przyznanej pomocy.

Reklama

Łączna wartość kosztorysowa inwestycji wyniesie 9.945.595 zł.

Reklama

Zobacz także

Back to top button