EdukacjaPolecanePowiat i gminaWażne informacjeWiadomości

Grant dla Gminy Tuszów Narodowy

Reklama

Gmina Tuszów Narodowy otrzymała grant w wysokości 89 600 złotych na rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy.

Gmina Tuszów Narodowy podpisała umowę na realizację grantu w ramach projektu „E-misja – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” w ramach PROJEKTU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020.

W ramach realizowanego mikroprojektu przewiduje się przeszkolenie mieszkańców gminy w wieku 25-74 lat, w celu podniesienia kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w wybranym module szkoleniowym: tj. „Rodzic w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Mój biznes w sieci”, „Tworzę własna stronę internetową (blog)”, „Kultura w sieci”.

Reklama

Szkolenia będą odbywać się w komfortowych 10 osobowych grupach, w budynku Szkoły Podstawowej Borkach Niźińskich, Szkole Podstawowej w Czajkowej oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym. Zaplanowano 16 grup szkoleniowych – dla każdej grupy przewidziano 16 godzin zajęć. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt, niezbędny do realizacji szkoleń, który po zakończeniu realizacji projektu zostanie przekazany szkole.

Szkolenia są adresowane do wszystkich zainteresowanych nabyciem umiejętności bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i rodziców. Szkolenia pozwolą na zapoznanie się m.in. z metodami nadzorowania aktywności dziecka w internecie, podstawowymi e-usługami (np. złożenie wniosku Rodzina 500+, założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego, korzystania z bibliotek i archiwów cyfrowych itp.), obsłudze kont internetowych, sposobie wypełniania wniosków przez internet itp.

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: 1 sierpień 2019 r.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button