Powiat i gminaRegionWiadomości

Hortiterapeutyczny ogród zdrowia

Reklama
Od marca Środowiskowy Dom Samopomocy w Pniu realizuje projekt „Hortiterapeutyczny Ogród Zdrowia – warsztaty hortiterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi, uczęszczających na zajęcia wspierająco – aktywizujące w ŚDS w Pniu”.

Projekt w całości finansowany jest przez Fundację BGŻ BNP PARIBAS. Opiekunami projektu są pracownicy oddziału Banku BGŻ BNP PARIBAS w Radomyślu Wielkim.

Najważniejszym działaniem zrealizowanym w ramach projektu był zakup dużego tunelu ogrodniczego z poliwęglanu oraz niezbędnych narzędzi ogrodniczych, nasion, sadzonek i innych artykułów.

Ponadto dla uczestników projektu zorganizowano:

  1. Cykl spotkań teoretycznych połączonych z wykładem oraz pokazem multimedialnym zawierającym dokładną wiedze na temat uprawy oraz pielęgnacji warzyw, kwiatów, roślin ozdobnych i ziół.
  2. Wyjazdy do pobliskich sklepów i marketów ogrodniczych w celu zakupu niezbędnych do realizacji zadania artykułów. (narzędzia ogrodnicze, sadzonki, nasiona, donice, ziemia, włókniny i inne).
  3. Spotkania w ramach których zostały przygotowane donice do zasiewu i rozsad odpowiednich roślin oraz wysiew nasion.
  4. Spotkania  w ramach których został przygotowany grunt pod uprawę roślin.
  5. Cykl spotkań w ramach których zostały wysadzone do gruntu sadzonki z wcześniej wysianych nasion.  Oprócz rozsad warzyw do gruntu uczestnicy skomponowali także  donice z pięknymi, kolorowymi kwiatami, rabaty ogrodowe, donice z ziołami.
  6. W tunelu ogrodowym zostały zasadzone pomidory i papryki a na działce ogrodniczej różnorakie warzywa.
  7. Cykl spotkań, podczas których podopieczni  pielęgnują  zasadzone i zasiane wcześniej rośliny.
  8. Wyjazd do Szkółki Roślin Ozdobnych w Zasowie.

W maju uczestnicy wezmą jeszcze udział w wyjeździe do plantacji warzyw w Przyborowiu, a także w ramach realizowanych zdań projektowych będą sumiennie pielęgnować zasadzone warzywa, kwiaty i zioła.

Reklama

Początkiem czerwca odbędzie się egzamin teoretyczny oraz praktyczny ze zdobytych wiadomości. Egzamin przeprowadzony będzie przez certyfikowanego Animatora Hortiterapii, a uczestnicy projektu otrzymają dyplomy Asystenta Animatora Hortiterapii.

Reklama

Zobacz także

Back to top button