Biznes i inwestycjePolecanePowiat i gminaSliderWiadomości

Inwestycje drogowe w Gminie Mielec

Reklama

Modernizacja, bieżące remonty oraz budowa nowych odcinków infrastruktury drogowej to jedne z najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych obecnie przez Gminę Mielec. Od początku 2015 roku dzięki współpracy Józefa Piątka, Wójta Gminy Mielec oraz Rady Gminy udało się wyremontować łącznie prawie 20% dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej.

Do infrastruktury drogowej należy dodatkowo zaliczyć drogi wykonane z kruszywa, których remonty wykonywane są według bieżącego zapotrzebowania, a łączny koszt modernizacji takich obiektów od 2015 roku wyniósł ponad 320 tysięcy złotych.

Co w roku 2017?

Rok 2017 był kolejnym, w którym za kwotę ponad 710 tysięcy złotych udało się wyremontować 7 odcinków dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, które z upływem lat uległy znacznemu zniszczeniu i powodowały utrudnienia w komunikacji. Nowe nawierzchnie o łącznej długości ponad 3,6 km wykonano w sołectwach: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Podleszany, Wola Mielecka.

Reklama

Zakres prac obejmował między innymi wykonanie dwóch warstw nowej warstwy bitumicznej, odmulenie przydrożnych rowów, wykonanie poboczy z kruszyw, oznakowanie pionowe i poziome oraz wykonanie nowych i oczyszczenie już istniejących przepustów z namułu.

Jednym z pierwszych problemów z jakim musiałem się zmierzyć obejmując stanowisko wójta były właśnie tematy związane z drogami. Odwiedziło mnie wielu mieszkańców oraz Sołtysi, którzy sygnalizowali, że jezdnie dojazdowe do ich posesji znajdują się w fatalnym stanie i niejednokrotnie przez ponad 30 lat poza doraźnymi wypełnieniami dziur nie były one remontowane. Dodatkowo Gmina ciągle się rozwija i zabudowywane zostają nowe obszary, które wyposażone są we wszystkie media takie jak prąd, gaz, wodociągi i kanalizacja, jednak do których dotychczas dojazd prowadził przez drogi nieutwardzone lub drogi wykonane z kruszywa. Te tereny również uwzględniamy w naszych planach i w miarę naszych możliwości dostosowujemy je do potrzeb użytkowników. Cieszę się bardzo, że Rada Gminy przychylna jest tematom drogowym i w każdym corocznym budżecie zabezpiecza niezbędne środki finansowe na realizacje tych zadań. Dzięki wspólnym działaniom udało nam się dotychczas zmodernizować ponad 11 kilometrów z liczącej ponad 64 kilometry bitumicznej infrastruktury drogowej – powiedział Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

Chodniki w 2017 roku.

W ramach inwestycji drogowych wykonany został chodnik przy ulicy Traugutta do miejscowości Złotniki. – Inwestycja ta była dla nas bardzo ważna w celu zapewnienia naszym mieszkańcom bezpiecznej komunikacji z Mielcem. Był to newralgiczny punkt na mapie naszej sieci drogowej ponieważ dotychczas chodnik kończył się na wysokości granic miasta. Dalej piesi zmuszeni byli poruszać się poboczem. W ramach tej budowy na wysokości Szkoły w Złotnikach w trosce o najmłodszych wykonaliśmy bezpieczne przejście dla pieszych.

Reklama

Obecnie dzięki współpracy Gminy Mielec ze Powiatowym Zarządem Dróg rozpoczęła się budowa nowego chodnika prowadzącego od skrzyżowania przy piekarni w stronę bloków Zakładu Doświadczalnego w Chorzelowie. Inwestycja ta zakończona zostanie jeszcze w tym roku, dzięki czemu piesi poruszający się po tym obszarze, nie będą musieli korzystać z pobocza. Uruchomiono także przetargi na odcinki chodników w miejscowości Złotniki i Książnice.

Środki finasowania.

Większość inwestycji realizowana jest ze środków własnych Gminy Mielec. W związku z obecnymi założeniami programowymi Unii Europejskiej pozyskanie dofinansowania na tego rodzaju inwestycje jest niemożliwe. Gmina Mielec wykorzystuje jednak inne środki zewnętrzne i to z nich w 2017 roku za kwotę ponad 72 tysięcy złotych, udało się wykonać kolejną drogę z kruszywa w miejscowości Chorzelów, która w prawie 60% współfinansowana była z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto Gmina Mielec jeszcze w tym miesiącu ogłosi przetarg na budowę 800 metrów drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Trześń, która współfinansowana będzie w kwocie 260 tysięcy ze środków przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych.

Plany na 2018 rok?

Gmina Mielec rozpoczyna obecnie działania związane z planowaniem przyszłorocznego budżetu. – W dalszym ciągu mamy zamiar kontynuować prace remontowe na drogach gminnych, jeśli tylko Radni zabezpieczą nam niezbędne środki finansowe na realizacje tych zadań. W szczególności chcielibyśmy doprowadzić do remontu pozostałych odcinków dróg w Goleszowie, Woli Chorzelowskiej, Woli Mieleckiej i Chorzelowie – przekazuje Tomasz Ortyl, kierownik Referatu Inwestycji i Zarządzania Mieniem Komunalnym. Ponadto rok 2018 będzie dla nas bardzo ważny z innego powodu. Trwają obecnie prace projektowe nad drugą przeprawą mostową dla Mielca. Inwestycja ta przebiega przez tereny Chorzelowa, Złotnik i Rzędzianowic. – Mam nadzieje, że Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przy udziale Marszałka, który jest głównym inwestorem tego zadania, zastosuje rozwiązania jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców naszej Gminy – dodaje.

Reklama

Zobacz także

Back to top button