czyliwiesz.pl

Blog tematyczny o biznesie i jego elementach współtworzących.

Marketing

Jakie są elementy marketingu mix?

Jakie są elementy marketingu mix?

Osiągnięcie określonych celów biznesowych wymaga prowadzenia odpowiednich działań marketingowych. Reklama stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania praktycznie każdego przedsiębiorstwa, dlatego warto zrozumieć podstawy marketingu, aby zwiększyć swoje szanse na odniesienie sukcesu w biznesie. Jednym ze skutecznych sposobów promowania przedsiębiorstwa jest tzw. marketing mix. Jakie są elementy marketingu mix i na czym polega ten rodzaj promocji? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w tym artykule.

Czym jest marketing mix?

Marketing mix to szczególna forma promowania przedsiębiorstwa, która stanowi połączenie wszelkiego rodzaju elementów pozwalających na zwiększenie sprzedaży. Marketing mix łączy różne procesy, działania oraz techniki, które są w odpowiedni sposób kontrolowane przez dane przedsiębiorstwo, w celu skutecznego wpływania na otoczenie rynkowe.

Tradycyjna koncepcja 4P – elementy marketingu mix

W marketingu mix można wyróżnić kilka koncepcji, które wspólnie wpływają na wzrost zainteresowania danym przedsiębiorstwem. Jedną z najbardziej popularnych koncepcji marketingu mix jest tradycyjna koncepcja 4P. Jej założeniem jest wytworzenie produktu dostępnego we właściwym miejscu oraz czasie, który będzie opatrzony właściwą ceną oraz odpowiednio promowany. Koncepcja 4P składa się z czterech elementów:
– price (cena) – kwota, którą przedsiębiorstwo pobiera za sprzedaż swoich produktów lub usług,
– product (produkt) – fizyczny produkt, którym handluje dane przedsiębiorstwo
– promotion (promocja) – sposób przekazywania informacji o produkcie lub usłudze,
– place (dystrybucja) – miejsce, w którym dane przedsiębiorstwo umieszcza swój produkt.

Nowoczesna koncepcja 4P

Opisana wyżej koncepcja 4P to klasyczna koncepcja marketingu mix. Występuje ona również w nieco bardziej nowoczesnym wydaniu. Jeśli chodzi o nowoczesną koncepcję 4P należy wymienić następujące elementy:
– ludzie – według założeń nowoczesnej koncepcji 4P, od ludzi zatrudnionych w danej firmie zależy sukces marketingowy danego przedsiębiorstwa, w związku z czym należy zwiększać świadomość marketingową pracowników na wszystkich szczeblach,
– procesy – ich celem jest sterowanie działaniami marketingowymi, które w dłuższej perspektywie pozwalają nawiązać relację z otoczeniem rynkowym,
– programy – działania skoncentrowane na kliencie, które wychodzą poza ramy klasycznej koncepcji 4P; mogą to być, np. działania prowadzone online,
– dokonania – ich celem jest informowanie o rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o odpowiednie mierniki finansowe i niefinansowe.

Rozszerzona koncepcja 7P

Jest to koncepcja stworzona na podstawie tradycyjnej koncepcji 4P, która została rozszerzona o trzy elementy będące odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku. Ta koncepcja stawia duży nacisk na budowanie odpowiednich relacji klienta z daną firmą. Dodatkowe elementy koncepcji 4P to: proces, ludzie oraz świadectwo materialne.
Jak widać marketing mix to dość złożona forma marketingu, która wymaga poznania wszystkich elementów. Stosowanie marketingu mix pozwala jednak zwiększyć sprzedaż oraz zainteresowanie daną firmą.

Udostępnij