czyliwiesz.pl

Blog tematyczny o biznesie i jego elementach współtworzących.

Poradnik

Czym jest współwłasność małżeńska?

Czym jest współwłasność małżeńska?

Współwłasność małżeńska stosowana jest od wielu lat. Określona jest ona w obecnie panujących przepisach prawnych. Nie każda osoba wie jednak, na czym polega współwłasność małżeńska.

Co trzeba wiedzieć o współwłasności małżeńskiej?

Podczas zawarcia małżeństwa, między małżonkami nawiązuje się stosunek majątkowy. Mowa tutaj oczywiście o wspólności majątkowej. Stosowana jest ona od dawna. Współwłasność majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe, które nabyte są podczas trwania małżeństwa przez oboje małżonków bądź przez jedną osobę. Warto wiedzieć o tym, że tego typu wspólność powstaje z mocy samej ustawy. Z tego powodu do jej powstania wystarczy sam fakt zawarcia małżeństwa dwojga osób. Nie jest wymagane dopełnianie przez to żadnych innych formalności. Trzeba wiedzieć o tym, że współwłasność majątkowa istnieje wtedy, kiedy małżeństwo nie postawiło na ukształtowanie w sposób odmienny wzajemnych stosunków majątkowych. Mowa tutaj na przykład o zawarciu konkretnej umowy, na przykład intercyzy, która jest często stosowana w obecnych czasach.

Na czym polega współwłasność małżeńska?

Nie każdy wie o tym, że wspólność ustawowa jest podstawowym ustrojem majątkowym, którego polskie prawo zapewnia pierwszeństwo, gdyż celem jest realizacja bazowych zasad prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce. Nie każda osoba wie o tym, czym cechuje się małżeńska wspólność majątkowa. Bardzo istotne jest wskazanie tego, że w ramach ustawowej wspólności majątkowej wyróżnia się obecnie trzy masy majątkowe. Mowa tutaj oczywiście o majątku wspólnym małżonków oraz majątku osobistego każdego z nich. Jeżeli mowa o tym pierwszym, to wymienia się przede wszystkim pobrane wynagrodzenie za pracę, a także dochody z innej działalności zarobkowej każdego małżonka z osobna. Do tego dolicza się też dochody z majątku wspólnego oraz majątku osobistego. Nie można też zapomnieć o środkach zgromadzonych na rachunku otwartego bądź pracowniczego funduszu emerytalnego, o czym niestety nie każdy pamięta.

Co należy wiedzieć o współwłasności małżeńskiej?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wspólność ustawowa ma charakter bezudziałowy. Okazuje się, że każdemu z małżonków przysługuje prawo do współposiadania rzeczy, które wchodzą w skład majątku wspólnego, a ponadto do korzystaniach z nich w takim samym zakresie dającym się pogodzić ze współposiadaniem, a ponadto z korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka, co jest bardzo istotną kwestią. Mało kto wie jednak o tym, że zarząd majątkiem obejmuje wszelkie czynności dotyczące przede wszystkim przedmiotów majątkowych, które wliczane są w majątek wspólny. Mowa tutaj głównie o czynnościach zmierzających do zachowania takowego majątku. W obecnych czasach coraz częściej zawierana jest intercyza. Warto zauważyć, że w przypadku współwłasności małżeńskiej małżonek może jednakże sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, wyłączając przy tym czynności w obecnych sprawach życia codziennego. Warto wiedzieć o tym, że współwłasność małżeńska obowiązuje w wielu krajach, nie tylko w Polsce.

Udostępnij