MiastoSliderWażne informacjeWiadomości

Każdy może się wypowiedzieć! Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zajmie się jakością powietrza w Mielcu

Reklama

Na dzisiejszym (29 marca) posiedzeniu, Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zostanie poruszona kwestia zanieczyszczenia powietrza w Mielcu. Wypowiedzieć może się każdy! Początek obrad o godzinie 10 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

29 marca 2018 roku g. 10:00, sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

 1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.

  Reklama
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium WRDS z dnia 20 grudnia 2017 roku.

 3. Przyjęcie uchwały nr 11 WRDS zmieniająca Uchwałę Nr 3 Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 4. Omówienie spraw związanych z zanieczyszczeniem powietrza na obszarze Mielca oraz związana z tym działalność firmy Kronospan.
 1. Omówienie spraw związanych z problemem poszerzenia granic miasta Rzeszowa w kontekście obecnego i przyszłego otoczenia biznesowego.

 2. Omówienie stanowiska sytuacji lekarzy rezydentów w województwie podkarpackim.

  Reklama
 3.  Przyjęcie stanowiska Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie w sprawie wejścia w życie norm prawnych dotyczących nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego skierowane do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

 4. Sprawy różne i wniesione:

 1. Stanowisko w sprawie dotacji i finasowania Domów Pomocy Społecznej pismo Pana Witolda Stępień – WRDS Przewodniczącego Województwa Łódzkiego z dnia 25.01.2018 r.

 2. Stanowisko nr 1/2018 WRDS Z Województwa Lubelskiego z dnia 27.02.2018 r. w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej, problemów kadrowych i wynagrodzenia oraz problemów finansowania i funkcjonowania DPS z uwzględnieniem specyfiki regionalnej.

 3. Porozumienia w sprawie wniosku o powołanie Zespołu Doraźnego ds. Oświaty Przy Radzie Dialogu Społecznego pismo Pana Kazimierza Kimso – WRDS Przewodniczącego Województwa Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r.

 4. Przedstawienie harmonogramu prac posiedzeń plenarnych na rok 2018 WRDS . tj. wstępnie zaplanowano: 18 czerwca, 26 września oraz 7 grudnia wraz z prośbą do członków Rady o wskazanie proponowanych spraw, (z uwzględnieniem ww. terminów), które mogą być przedmiotem obrad Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

Reklama

Zobacz także

Back to top button