MiastoPolecanePowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Kronospan Mielec zamierza odwołać się od kary UOKiK

Reklama
Kronospan zamierza odwołać się od kary nałożonej na firmę przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Fabryka Kronospan w Mielcu została ukarana kwotą 39 milionów złotych za tzw. „zmowę cenową”. 
Zarządy spółek Kronospan Szczecinek sp. z o.o. i Kronospan Mielec sp. z o.o. informują, że w dniu 28 grudnia 2017 roku doręczono spółkom decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącą prowadzonego postępowania antymonopolowego i rzekomego stosowania przez spółki praktyk, ograniczających konkurencję na rynku płyt wiórowych i pilśniowych.
Decyzja stwierdza naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów oraz nakłada na spółki karę pieniężną na podstawie art. 106 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Już po wstępnej analizie uzasadnienia decyzji, spółki z całą mocą podkreślają, iż nie zgadzają się z przedstawionymi w niej tezami oraz stanowiskiem Prezesa UOKIK oraz będą odwoływać się od decyzji zarówno w kwestii postawionych zarzutów, jak i wysokości nałożonej na spółki kary.

W toku przeprowadzonej analizy zebranej dokumentacji spółki nie zidentyfikowały bowiem naruszeń prawa konkurencji, które uzasadniałyby wydanie przedmiotowej decyzji. Pragniemy również poinformować, że pracownicy, odpowiedzialni za kontakty handlowe zostali przeszkoleni w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów o ochronie konkurencji – informuje biuro prasowe firmy Kronospan.

Postępowanie, prowadzone przez Prezesa UOKIK odnosi się do okresu od 2008 do 2011 roku. Co istotne, w decyzji stwierdzono zaniechanie stosowania nieuczciwych praktyk (których fakt istnienia spółki konsekwentnie kwestionują) z dniem 7 września 2011 roku. W naszej ocenie wszystkie działania podejmowane przez Kronospan wpływają na poprawę i rozwój konkurencyjności w branży – zaznaczają pracownicy biura prasowego.

– Decyzja Prezesa UOKiK nie ma wpływu na bieżącą działalność oraz na prowadzone inwestycje Kronospanu, które są i będą prowadzone zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami – dodają przedstawiciele zakładu.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button