MiastoSliderWażne informacjeWiadomości

Mielec bez prezydentów? Wkrótce ostateczna decyzja

Reklama

ZUS nie przyznał prezydentowi Kozdębie świadczenia rehabilitacyjnego. To może oznaczać wygaśnięcie mandatu i odwołanie zastępców: Jana Myśliwca i Tadeusza Siemka.

W dniu 26 stycznia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Mielcu wpłynęła decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odmowie przyznania Prezydentowi Miasta Mielca Danielowi Kozdębie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego – informuje Anna Karwacka, kierownik Biura Promocji Urzędu Miejskiego.

Poinformowano o tym Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu. To on oceni, czy w związku z tym nastąpi wygaśnięcie mandatu Prezydenta.

W sytuacji wydania takiego postanowienia  o wygaśnięciu mandatu i jego uprawomocnienia się, funkcję Prezydenta Miasta Mielca do czasu jesiennych wyborów samorządowych pełnić będzie osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Reklama

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wygaśnięcie mandatu Prezydenta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępców – wyjaśnia Anna Karwacka.

Reklama

Zobacz także

Jeden komentarz

  1. Pochodzę z Kaszub, więc wiem co znaczy karwa. Dane o stanie zdrowia prezydenta upublicznione z łamaniem ustawy o ochronie dóbr osobistych w tym ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Nie wiemy czy prezydent Kozdęba jest poważnie chory, przechodzi na rentę, czy odwrotnie opinia lekarza medycyny pracy przywróci go do pełnienia obowiązków zawodowych. Upublicznione bezprawnie orzeczenie ZUS o niczym nie świadczy, bo nie upłynął nawet termin odwołania od decyzji. Wniosek o świadczenia rehabilitacyjne jest rzeczą naturalną, przysługują każdemu rekonwalescentowi. Moim zdaniem mamy do czynienia ze spiskiem sitwy w celu destabilizacji pracy Urzędu Miasta i próbą przetasowań partyjnych przykrywających nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem komunalnym miasta. Blokowanie konta forum na „hej mielec” po oświadczeniu podobnym do tego świadczy, że chodzi o przykrywkę to znaczy głupawą nie merytoryczną dyskusję i szczucie. Dziwi brak oficjalnej rezygnacji z pełnienia obowiązków samego prezydenta lub oświadczenia rodziny o złym stanie zdrowia uniemożliwiającym wydanie takiego oświadczenia.

Back to top button